Saksgangen Krav til klagen

Krav til klagen

For å sikre at nødvendige opplysninger fremgår av klagen, anbefales det å benytte det standardiserte klageskjemaet som ligger på hjemmesiden til Reklamasjonsnemnda.

Dersom du ikke får tilgang til klageskjemaet må klagen inneholde følgende:

  • Klagerens navn og kontaktinformasjon.
  • Foretakets/advokatens navn, evt. avdelingsnavn og adresse.
  • Dokumentasjon på kontakt med megleren med forsøk på minnelig løsning.
  • En kortfattet fremstilling av hva du klager på.
  • Hva du ønsker å oppnå med klagen (f.eks. erstatning, vederlagsreduksjon eller at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.)
  • Dokumentasjon på de forhold klagen omhandler, f.eks. kopi av oppdragsavtale, salgsoppgave, budjournal, oppgjørsoppstilling, e-post og SMS-korrespondanse m.m.