Om Reklamasjonsnemnda: Nemnda

Nemnda

 

Formann Per Racin Fosmark

(oppnevnt av avtalepartene i fellesskap for 2 år fra 1.1.2017)

 

Setteformann Thor Falkanger

(oppnevnt av avtalepartene i fellesskap, løpende)

 

Nemndsmedlem Line Jeanette Klefstad

(oppnevnt av Forbrukerrådet, løpende)

 

Nemndsmedlem Kåre Mæland

(oppnevnt av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, 2 år fra 1.1.2017)

 

Nemndsmedlem/vara Ingrid Berdal

(oppnevnt av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, løpende. Vara for Kåre Mæland)

 

Nemndsmedlem Knut Kopstad

(oppnevnt av Eiendom Norge og Den norske Advokatforening, løpende)

 

Ved behandling av sakene består nemnda av tre medlemmer. Formannen er en høyt kvalifisert jurist, som er nøytral overfor begge parter i klagesaken. For øvrig består nemnda av én representant oppnevnt av bransjen og én representant fra Forbrukerrådet.

 

Nemndas formenn og bransjerepresentanter er lønnet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Lønnen er uavhengig av utfallet av klagesakene. Forbrukerrepresentanten mottar ikke lønn fra Reklamasjonsnemnda.