Økonomi

Økonomi

 

Nemndas drift dekkes av bransjen. Tilknyttede advokater og foretak betaler et årsgebyr. Satsene fremkommer av de enkelte tilknytningsskjemaene.

 

Når en tilknyttet advokat eller foretak får en klagesak mot seg må de betale kr 1500 + mva. Dersom klageren gis helt eller delvis medhold må advokaten/foretaket betale ytterligere kr 3000 + mva.

 

Klagere må betale et klagegebyr på kr 200.