Skjemaer for foretak

Avtale/tilknytning for foretak

Tilslutningsskjemaet kan fylles ut elektronisk. Deretter bes skjemaet underskrevet og sendt Reklamasjonsnemnda pr. e-post (evt. post).

 Tilslutningsskjema advokater


Tilslutningsskjema Reklamasjonsnemnda
(foretak/filialer og BBL)
Tilslutningsskjema Reklamasjonsnemnda for foretak
som utelukkende håndterer næringseiendommer
Vedtekter RfE fra 1. jan 2017