Skjemaer for foretak

Avtale/tilknytning for foretak

Tilslutningsskjemaet kan fylles ut elektronisk. Deretter bes skjemaet underskrevet og sendt Reklamasjonsnemnda pr. e-post (evt. post).

 

Årsgebyret er vedtatt endret fra 1. januar 2018. De nye satsene (ekskl. mva) er:

  • Boligbyggelag kr 720
  • Advokater kr 720
  • Næringsmeglingsforetak kr 620
  • Foretak/avdeling/filial kr 2 950

 Tilslutningsskjema advokater


Tilslutningsskjema Reklamasjonsnemnda
(foretak/filialer og BBL)
Tilslutningsskjema Reklamasjonsnemnda for foretak
som utelukkende håndterer næringseiendommer
Vedtekter RfE fra 1. jan 2017