Om Reklamasjonsnemnda

Informasjon om Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Foretak eller advokat som driver med eiendomsmegling er lovpålagt å være tilsluttet nemndsordning. En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av virksomheten. Reklamasjonsnemnda behandler ikke tvister mellom kjøper og selger.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet etter avtale mellom Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge og Forbrukerrådet.

Styret

Nemnda

Sekretariatet

Nemndas saksbehandling 

Økonomi