Personvern – klageren

Personvern

 

Behandlingsansvarlig

 

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, heretter RfE, tar ditt personvern på alvor. RfE er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

 

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

 

Hvorfor vi innhenter personopplysninger

 

Når RfE behandler en sak mellom deg og et eiendomsmeglingsforetak/en advokat, har vi behov for å ha en del informasjon om deg. Opplysningene vi innhenter om deg, vil kun bli brukt til å behandle saken din. Vi vil bruke de opplysningene vi har om deg, til å ta kontakt med deg om saken når det er nødvendig. I tillegg vil vi bruke de opplysningene vi har som gjelder saken til å ta stilling til tvisten mellom deg og eiendomsmeglingsforetaket/advokaten.

 

 

Hva slags personopplysninger vi innhenter

 

RfE innhenter forskjellige opplysninger i forbindelse med at vi behandler saken din. Opplysningene innhentes fra deg og eventuelt fra eiendomsmeglingsforetaket/advokaten som du har en tvist med.

 

Kontaktopplysninger

 

Vi har behov for opplysninger om hvordan vi kan komme i kontakt med deg. I den forbindelse vil vi innhente opplysninger om ditt navn og adresse, samt telefonnummer og e-postadresse.

 

Saksopplysninger

 

I tillegg til dine kontaktopplysninger har vi behov for informasjon som gjelder saken din. Ettersom alle saker er litt forskjellige, kan vi dessverre ikke gi en fullstendig liste over alle de opplysningene vi trenger for å behandle saken.

 

Generelt vil vi lagre all den informasjon du sender inn til oss om saken. Vi kan også innhente og lagre alle opplysninger som eiendomsmeglingsforetaket/advokaten sender oss om saken. I tillegg vil vi i noen tilfeller ha behov for mer informasjon fra deg enn det du har fremlagt. Du vil da få en forespørsel om å sende oss den aktuelle informasjonen. Det er opp til deg å avgjøre om du vil sende oss den informasjonen vi spør etter, men du må være forberedt på at vi ikke kan behandle saken din dersom vi ikke får den informasjonen vi trenger.

 

Du kan selv logge deg inn i Klageportalen og se alle dokumenter som er sendt inn av deg og eiendomsmeglingsforetaket/advokaten, og avgjørelsen i saken din når den er ferdigbehandlet.

Lovgrunnlaget for RfEs behandling av personopplysninger

 

RfEs lovgrunnlag for behandling av vanlige personopplysninger er GDPR artikkel 6 bokstav b (nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrert er part i), bokstav c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, se art. 6 nr. 3 bokstav b, jfr. lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker) og bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige).

 

RfEs hjemmel for behandling av eventuelle sensitive personopplysninger er GDPR artikkel 9 bokstav f (nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

 

 

Utlevering av personopplysninger

 

RfE og alle RfEs ansatte har taushetsplikt, og vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til uvedkommende. RfE har imidlertid åpen saksbehandling slik at alle opplysninger som du gir til oss, vil bli delt med det eiendomsmeglingsforetaket/den advokaten som du har en tvist med.

 

RfE vil ikke utlevere eller oppbevare opplysninger utenfor EØS-området.

 

Nemndas avgjørelser er imidlertid offentlige i anonymisert form. Du må derfor regne med at opplysninger om saken din kan bli offentliggjort, men da uten informasjon som med rimelighet kan identifisere deg.

 

Vi deler opplysningene med databehandlere i den utstrekning det er nødvendig for å behandle saken din.

 

 

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

 

Alle personopplysninger og saksopplysninger slettes 10 år etter at saken er avsluttet.

 

 

Dine rettigheter

 

Ettersom vår behandling av dine personopplysninger ikke krever samtykke, har du ikke rett til å kreve slettet de opplysningene vi har om deg. Du har likevel rett til å kreve innsyn i opplysningene, og til å kreve rettet opplysninger som er uriktige.

 

 

Endringer i personvernerklæringen

 

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Ved endringer vil informasjon om dette bli lagt ut på nettsiden vår. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

 

Klage til Datatilsynet

 

Hvis du mener at RfE behandler personopplysningene dine på en måte som er i strid med regelverket, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet kontaktes på:

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Eller med vanlig post til: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo

Datatilsynet har Internettadresse www.datatilsynet.no.

 

Hvis du mener vi bryter regelverket, håper vi likevel at du også vil kontakte oss direkte, slik at vi får en mulighet til å rette forholdet så snart som mulig.