Saksgangen

Informasjon om saksgangen

 

Reklamasjonsnemnda har en skriftlig saksbehandling. Saksdokumenter og opplysninger om frister m.m blir gjort tilgjengelig på vår saksbehandlingsmodul, Klageportalen. Det er sekretariatet som laster opp saksdokumentene der. Etter at klagen er klar for behandling gis partene tilgang til sin sak på Klageportalen.

 

Saksbehandlingen foregår på norsk og klagen bør skrives på norsk.

 

Klageren kan når som helst trekke saken fra klagebehandlingen.

 

Nemnda er med virkning fra 1. januar 2017 godkjent etter lov om klageorganer for forbrukersaker. For informasjon vedrørende regelverk for saker mottatt før 1. januar 2017 se Avtale om Reklamasjonsnemnd.

 

Etter ny ordning er klagegebyret redusert fra kr 500 til kr 200.

 

 

Hvem kan klage

Hva kan det klages på

Krav til klagen

Saksgang og frister

Avvisning

Litispendens

Nemndas avgjørelse

Gjenåpning

 

For mer informasjon se Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (gjelder for saker mottatt etter 1. januar 2017).