Tilslutningsskjema

Tilslutningsskjema

 

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, heretter RfE, tar personvern på alvor. RfE er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg og ditt foretak brukes i tråd med personvernlovgivningen.

 

Informasjon om alle tilsluttede med kontaktopplysninger blir lagt ut på RfEs hjemmeside, hvor blant annet Finanstilsynet kontrollerer at advokaten/foretaket er tilsluttet. Kontaktinformasjon til tilsluttede advokater og reklamasjonsansvarlig hos tilsluttede foretak blir lagt ut på hjemmesiden.

 

Personvernerklæringen for tilsluttede foretak og advokater: https://eiendomsmeglingsnemnda.no/personvernerklae…tak-og-advokater ‎

 

Tilslutningsskjemaet må fylles ut elektronisk og signeres med bank-id.

 

Tilslutningsskjema foretak

Tilslutningsskjema BBL

Tilslutningsskjema advokat

Tilslutningsskjema for foretak som utelukkende håndterer næringseiendommer