Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE) skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker som faller inn under nemndas saksområde. RfE behandler klager på foretak eller advokat som driver eiendomsmegling. Det kan klages på alle forhold ved eiendomsmeglerens/advokatens utøvelse av yrkesvirksomheten.
Klageskjema


Innlogging Klageportalen


 

Publikumstelefonen er stengt torsdag 14. desember. Åpen som vanlig fra fredag 15. desember (kl 1230 – 1500).