Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE) skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker som faller inn under nemndas saksområde. RfE behandler klager på foretak eller advokat som driver eiendomsmegling. Det kan klages på alle forhold ved eiendomsmeglerens/advokatens utøvelse av yrkesvirksomheten.
Klageskjema


Innlogging Klageportalen


 

 

 Publikumstelefonen er stengt 19. oktober grunnet sykdom. Vi beklager dette. Telefonen vil være åpen som vanlig 20. oktober.