Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE) skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker som faller inn under nemndas saksområde. RfE behandler klager på foretak eller advokat som driver eiendomsmegling. Det kan klages på alle forhold ved eiendomsmeglerens/advokatens utøvelse av yrkesvirksomheten.

Klageskjema


Innlogging Klageportalen


 

 

Reklamasjonsnemndas sekretariat er stengt i påsken,
fra mandag 26. mars til og med mandag 2. april 2018