Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler klager fra forbrukere mot meglerforetak og advokater som driver med eiendomsmegling

Hva kan det klages på?

Du kan klage på alle sider ved eiendomsmeglerens utøvelse av virksomheten.


Hvem kan klage?

Nemnda behandler klager fra forbrukere. Er du selger, kjøper eller interessent, har du som regel klagerett.


Hvorfor Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester?

Nemnda gir forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker som faller inn under nemndas saksområde.