Kontakt oss

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Parkveien 55

0256 Oslo


Hvis du har spørsmål om klagebehandlingen, kan du ta kontakt sekretariatet på tlf. 22 12 90 90 hverdager mellom kl. 8.30 og 11.00. Du kan også sende en e-post til post@eiendomsmeglingsnemnda.no.

Vi gjør oppmerksom på at sekretariatet ikke gir juridisk veiledning. Lurer du på om du har en «god» sak eller lignende, må du søke bistand på en annen måte. Våre tidligere avgjørelser finner du her.

Årsrapport