Kontakt oss

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Øvre Slottsgate 18-20

0157 Oslo


Hvis du har spørsmål om klagebehandlingen, kan du ta kontakt med sekretariatet på tlf. 22 12 90 90 hverdager mellom kl. 8.30 og 11.00. Du kan også sende en e-post til post@eiendomsmeglingsnemnda.no.

 

Vi gjør oppmerksom på at det faller utenfor sekretariatets mandat å gi juridisk veiledning. Sekretariatet skal veilede partene i klageprosessen og bidra til at partene om mulig finner en løsning i minnelighet. Lurer du på om du har en «god» sak eller lignende, må du søke bistand på en annen måte. Du kan også se blant våre tidligere avgjørelser for veiledning.

Årsrapport