Gjenåpning

Det er ingen generell adgang til å gjenåpne en sak som er ferdig behandlet. Skal en sak gjenåpnes, må det legges frem nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall, og som ikke tidligere kunne vært lagt frem.

Dersom en sak gjenåpnes, skal motparten få anledning til å uttale seg før den behandles på nytt.

Se vedtektene for mer informasjon om gjenåpning.

Avvisning Foreldelse