Tilslutt et nytt foretak eller en advokat

Alle meglerforetak og advokater som driver med eiendomsmegling, må være tilsluttet et godkjent utenrettslig tvisteløsningsorgan, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-10. Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er godkjent i medhold av lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker.

Vi gjør oppmerksom på at tilslutningen løper til sekretariatet mottar skriftlig oppsigelse.

Tilslutningsskjemaet må fylles ut elektronisk og signeres med BankID.


Tilslutningsskjema foretak
Tilslutningsskjema BBL
Tilslutningsskjema advokat
Tilslutningsskjema for foretak som utelukkende håndterer næringseiendommer

Se hvem som er tilsluttet Gebyrer