Tilslutt et nytt foretak eller en advokat

Alle meglerforetak og advokater som driver med eiendomsmegling må være tilsluttet et godkjent utenrettslig tvisteløsningsorgan, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-10. Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er godkjent i medhold av lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. Tilslutningen er personlig for advokater som driver med eiendomsmegling under egen advokatbevilling.

Vi gjør oppmerksom på at tilslutningen løper til sekretariatet mottar skriftlig oppsigelse.

Tilslutningsskjemaet må fylles ut elektronisk, og signeres med BankID.


Tilslutningsskjema foretak

Tilslutningsskjema advokat

Tilslutningsskjema boligbyggelag

Tilslutningsskjema næringsforetak


Se hvem som er tilsluttet Gebyrer