Hva koster det å klage?

Ingenting.

Det koster ingenting å klage til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, uavhengig av resultatet i klagesaken.

Hva er gangen i saken? Nemndas avgjørelse