Hva koster det å klage?

Klageren må betale et klagegebyr på 200 kroner for å få sin klage behandlet. Betales ikke dette beløpet innen forfall, blir saken avsluttet.

Hva er gangen i saken? Nemndas avgjørelse