Hva koster det å klage?

Ingenting.

Som et prøveprosjekt har styret i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester besluttet at klageren ikke skal betale noe for å få sin klage behandlet.

Hva er gangen i saken? Nemndas avgjørelse