Sekretariatets realitetsavgjørelse

Sekretariatet kan treffe realitetsavgjørelse i saker hvor det foreligger fast praksis eller prinsipiell avgjørelse fra nemnda i tilsvarende saker, jf. punkt 6.4 første avsnitt i vedtektene.

At sekretariatet tar saken opp til realitetsbehandling, betyr at sekretariatet tar stilling til klagepunktene som er fremsatt og treffer en avgjørelse i saken.

Sekretariatets realitetsavgjørelse kan påklages til nemnda, jf. punkt 6.4 andre avsnitt i vedtektene.

Du finner vedtektene her.

Nemndas avgjørelse Avvisning