Foreldelse

Bringes et krav inn for nemnda, avbrytes foreldelsesfristen, jf. foreldelsesloven § 16 nr. 2 bokstav a.

Gjenåpning