Hva må klagen inneholde?

Siden saksbehandlingen er skriftlig, er det viktig at saken fremstilles på en forståelig måte, og at påstander dokumenteres. I klageskjemaet vårt står det hvilke opplysninger vi trenger fra deg. Vi anbefaler derfor at du bruker dette. Klagen må skrives på norsk.

Hva kan det klages på? Hvordan blir saken behandlet?