Hva må klagen inneholde?

Saksbehandlingen er skriftlig. Det betyr at det kun er dokumentene som partene sender inn som blir en del av grunnlaget for nemndas avgjørelse. Av den grunn er det viktig at saken fremstilles på en forståelig måte, og at påstander dokumenteres. Alle klagepunkter må konkret omtales i saksfremstillingen i klageskjemaet. Klagen må skrives på norsk.

Disse dokumentene bør legges ved klagen:

  • Signert oppdragsavtale
  • Salgsoppgave
  • Signert kjøpekontrakt
  • Budjournal
  • Oppgjørsoppstilling

Hva kan det klages på? Hvordan blir saken behandlet?