Hva kan det klages på?

Du kan klage på alle sider ved eiendomsmeglerens utøvelse av virksomheten. Nemnda kan ikke ta stilling til forhold mellom kjøperen og selgeren, eller om takstmannen har gjort en feil.

Hvem kan klage? Hva må klagen inneholde?