Styret

Styreleder Paul Henning Fjeldheim

Den Norske Advokatforening

Styremedlem Carl O. Geving

Norges Eiendomsmeglerforbund

Styremedlem Christian Vammervold Dreyer

Eiendom Norge

Olav Kasland

Forbrukerrådet


Hver av avtalepartene har utpekt ett styremedlem. Styret har selv valgt sin styreleder.

Styret mottar ikke godtgjørelse fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Sekretariatet Årsrapport