Styret

Styreleder Andreas S. Christensen

Den Norske Advokatforening

Styremedlem Carl O. Geving

Norges Eiendomsmeglerforbund

Styremedlem Hanne Nordskog-Inger

Eiendom Norge

Styremedlem Olav Kasland

Forbrukerrådet


Hver av avtalepartene har utpekt ett styremedlem. Styret har selv valgt sin styreleder.

Styret mottar ikke godtgjørelse fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Sekretariatet Årsrapport