Nemnda

Leder Per Racin Fosmark

Oppnevnt av avtalepartene i fellesskap.

Vara for leder, Jan Eivind Norheim

Oppnevnt av avtalepartene i fellesskap.

Nemndsmedlem Kristoffer Sørlie

Oppnevnt av Forbrukerrådet.

Nemndsmedlem Line Rollve Røstad

Oppnevnt av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Nemndsmedlem Knut Kopstad

Oppnevnt av Eiendom Norge og Den Norske Advokatforening.

Vara for Kristoffer Sørlie, Borgar Sandvik

Oppnevnt av Forbrukerrådet.

Vara for Line Rollve Røstad, Ingrid Berdal

Oppnevnt av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Vara for Knut Kopstad, Ida Helene Braastad Balke

Oppnevnt av Eiendom Norge og Den Norske Advokatforening.


Nemnda består av tre medlemmer når en sak behandles. I tillegg til leder, som er en høyt kvalifisert jurist som er nøytral overfor begge partene i klagesaken, er det én representant fra bransjen og én representant fra Forbrukerrådet.

Nemndas ledere og bransjerepresentantene mottar godtgjørelse fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Det gjør ikke forbrukerrepresentanten.

Nemndas leder velges av avtalepartene for to år om gangen, og kan gjenvelges for nye perioder dersom avtalepartene er enige om det. Nemndas medlemmer kan oppnevnes for to år om gangen, og kan gjenvelges.

Sekretariatet