Hvordan blir saken behandlet?

Saksbehandlingen er skriftlig. Det er kun dokumentene som lagres på saken som blir en del av grunnlaget for nemndas avgjørelse. Partene skal ikke være til stede når saken behandles.

Nemnda er ikke bundet av partenes anførsler. Det betyr at nemnda kan avgjøre saken på andre grunnlag enn de som er anført av partene. Avgjørelsen er rådgivende, og skal begrunnes.

Alle avgjørelsene blir sendt til Finanstilsynet.

Se vedtektene for mer informasjon om saksbehandlingen.

Hva må klagen inneholde? Hva er gangen i saken?