Hvordan blir saken behandlet?

Saksbehandlingen er skriftlig. Det er kun dokumentene som lagres på saken som blir en del av grunnlaget for nemndas avgjørelse. Det er derfor viktig at saken fremstilles på en forståelig måte, og at påstander dokumenteres. Hvis nemnda finner at saken ikke egner seg for skriftlig behandling, for eksempel fordi det står påstand mot påstand, kan nemnda avvise saken. Les mer om avvisning her.

Partene skal ikke være til stede når saken behandles.

Nemnda er ikke bundet av partenes anførsler. Det betyr at nemnda kan avgjøre saken på andre grunnlag enn de som er anført av partene. Avgjørelsen er rådgivende, og skal begrunnes.

Alle uttalelser om brudd på eiendomsmeglingsloven og tilhørende forskrifter blir sendt til Finanstilsynet.

Se vedtektene for mer informasjon om saksbehandlingen.

Hva må klagen inneholde? Hva er gangen i saken?