Nemndas avgjørelse

Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene. Avgjørelsen skal begrunnes.

Partene skal gjøres kjent med avgjørelsen innen 90 dager. Fristen begynner å løpe når sekretariatet har mottatt nødvendige opplysninger fra partene.

Gis klageren helt eller delvis medhold, skal innklagede gi sekretariatet en begrunnelse dersom de ikke følger avgjørelsen. Dersom innklagede ikke gir sekretariatet en tilfredsstillende begrunnelse innen tre uker, skal sekretariatet innrapportere innklagede til Finanstilsynet.

Alle uttalelser om brudd på eiendomsmeglingsloven og tilhørende forskrifter blir sendt til Finanstilsynet.

Hva koster det å klage? Sekretariatets realitetsavgjørelse