Nemndas avgjørelse

Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene. Avgjørelsen skal begrunnes.

Partene skal gjøres kjent med avgjørelsen innen 90 dager. Fristen begynner å løpe når sekretariatet har mottatt nødvendige opplysninger fra partene. Som regel er dette når innklagede har sendt inn sitt tilsvar.

Gis klageren helt eller delvis medhold, skal innklagede gi sekretariatet en begrunnelse dersom de ikke følger avgjørelsen. Dersom innklagede ikke gir sekretariatet en tilfredsstillende begrunnelse innen tre uker, skal sekretariatet innrapportere innklagede til Finanstilsynet.

Alle nemndas avgjørelser blir sendt til Finanstilsynet.

Hva koster det å klage? Avvisning