Hvem kan klage?

Nemnda behandler klager fra forbrukere som har et reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav mot et meglerforetak eller en advokat som driver med eiendomsmegling. En forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig opptrer som ledd i næringsvirksomhet. Er du selger, kjøper eller interessent, har du som regel klagerett.

Klageren kan bistås av en tredjepart. Nemnda behandler normalt ikke spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand.

Se vedtektene for mer informasjon om hvem som kan klage.

Hva kan det klages på?