Hvem kan klage?

Nemnda behandler klager fra forbrukere. En forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig opptrer som ledd i næringsvirksomhet. Er du selger, kjøper eller interessent, har du som regel klagerett.

Klageren kan bistås av en tredjepart.

Se vedtektene for mer informasjon om hvem som kan klage.

Hva kan det klages på?