Personvernerklæring for klagere

Innledning

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE) tar personvern på alvor. RfE er behandlingsansvarlig, og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson.

Saksopplysninger

Det er bare informasjonen som partene sender inn som blir lagret på saken, og du velger selv hvilken informasjon du ønsker å sende inn. All informasjon som lagres på saken blir gjort tilgjengelig for meglerforetaket eller advokaten klagen gjelder.

Utlevering av personopplysninger

Nemndas medlemmer og de ansatte i sekretariatet har taushetsplikt, og vi deler ikke personopplysninger med uvedkommende. Avgjørelsene er imidlertid offentlige, og blir publisert på våre hjemmesider samt hos Lovdata og Rettsdata. Navnet ditt blir anonymisert.  

Vi deler opplysninger med databehandlere i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle RfEs ansvar som klagenemnd.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Alle saksopplysninger slettes ti år etter at saken er avsluttet.

Dine rettigheter

Siden vår behandling av dine personopplysninger ikke krever ditt samtykke, har du ikke rett til å kreve at vi sletter opplysningene vi har om deg. Du har likevel rett til å kreve innsyn i opplysningene, og til å kreve at vi retter uriktige opplysninger.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæringer på våre hjemmesider.

Lovgrunnlaget for RfEs behandling av personopplysninger

RfEs lovgrunnlag for behandling av vanlige personopplysninger, er GDPR artikkel 6 bokstav b (nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrert er part i), bokstav c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, se art. 6 nr 3 bokstav b, jfr. lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker) og bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige).

RfEs hjemmel for behandling av eventuelle sensitive personopplysninger, er GDPR artikkel 9 bokstav f (nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine på en måte som er i strid med regelverket, kan du klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon:

Hvis du mener vi bryter regelverket, håper vi likevel at du også tar kontakt med oss direkte, slik at vi gis mulighet til å rette opp så fort som mulig.

Personvernerklæring for tilsluttede