Hva er gangen i saken?

Før en klage sendes inn, må du først forsøke å løse saken med meglerforetaket på egen hånd. Hvis ikke dette har vært prøvd, kan sekretariatet avvise saken. Les mer om avvisning her.

Når klagen er registrert, får du tilgang til  Klageportalen. I Klageportalen blir alle sakens dokumenter gjort tilgjengelige for partene. Her finner du også informasjon om frister og lignende. Sekretariatet vil så sende deg en faktura for klagegebyret på 200 kroner. Klagen blir først sendt til meglerforetaket når klagegebyret er registrert betalt hos oss. Blir ikke fakturaen betalt innen forfall, blir saken avsluttet. Klageren kan når som helst trekke klagen. Meglerforetaket får en frist på normalt 14 dager til å komme med et tilsvar.  

Tilsvaret blir lastet opp i Klageportalen, og du får en frist på normalt én uke til å komme med dine eventuelle kommentarer. Når sekretariatet har mottatt dine kommentarer, får meglerforetaket en frist på normalt én uke til å komme med sine eventuelle kommentarer. Slik fortsetter det frem til partene anser saken tilstrekkelig opplyst og klar til behandling. Saken må være ferdig opplyst senest to uker før møtet. Dersom partene ikke anser saken ferdig opplyst innen denne fristen, må saken utsettes.  

Avgjørelsen blir lastet opp og gjort tilgjengelig for partene i Klageportalen ca. tre uker etter møtet.

Hvordan blir saken behandlet? Hva koster det å klage?