Saksgangen Gjenåpning

Gjenåpning

Det er ingen generell adgang til fornyet behandling i Reklamasjonsnemnda.

 

Anmodning om gjenåpning forutsetter at det legges frem nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall, og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt.

 

Før fornyet behandling skal motparten gis anledning til å uttale seg.