Saksgangen Hva kan det klages på

Hva kan det klages på

Det kan klages på alle forhold ved eiendomsmeglerens/advokatens utøvelse av eiendomsmeglingen.

Forholdet mellom kjøper og selger, forholdet til takstmannen m.m. faller utenfor nemndas mandat.

Reklamasjonsnemnda behandler normalt ikke spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand.