Saksgangen Hvem kan klage

Hvem kan klage

Nemnda skal behandle klager fra forbrukere. Som forbruker regnes fysiske personer som ikke hovedsakelig opptrer som ledd i næringsvirksomhet. Klageren kan være kjøper, selger eller interessent/budgiver. Klager fra næringsdrivende behandles normalt ikke.

 

Nemnda kan bare behandle saker hvor klageren på forhånd har reklamert skriftlig til megleren uten at tvisten er løst.

 

Klagebehandlingen kan også gjennomføres der klageren bistås av en tredjepart. Partenes utgifter i forbindelse med dette kan normalt ikke kreves erstattet.