Klage nr 2011188

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 6. juni 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den norske Advokatforening og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     Meglerhuset Mortensen AS

Saken gjelder:              Budgivning

 

Saksfremstilling:

 

Klageren og hennes to søsken solgte en eiendom gjennom innklagede. De ble i budprosessen ikke opplyst om at innklagede ikke hadde klart å komme i kontakt med en av de som hadde skrevet seg på interesselisten.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Klageren anfører:

Klageren og hennes to søsken har solgt huset etter sine avdøde foreldre gjennom innklagede. De ble tilbudt fast pris på kr. 50 000 inkludert annonser og salgsgebyr.

 

På første visning kom det tre interessenter. Boligen hadde da kun ligget ute på FINN.no i en dag. På denne visningen var A til stede, og hun ønsket å skrive seg på interesselisten. Det lå ingen interesseliste fremme, men innklagede skrev opp As navn på baksiden av noen løse ark. Det ble ikke lagt inn noe bud etter denne visningen.

 

Søndag samme uke ble det igjen holdt visning. Fire interessenter skrev seg på interessentlisten og et bud på kr. 2 000 000 kom inn dagen etter. Prisantydningen var satt til kr. 2 500 000. A ble ikke oppringt denne dagen, men hadde i følge klageren mobiltelefonen med seg på jobb fordi hun ønsket å legge inn bud. Klageren og hennes søsken takket nei til det lave budet ettersom det ikke hastet med å selge.

 

 

Dagen etter hadde det til sammen vært ca. 2000 inne og sett på annonsen på FINN.no, men innklagede mente likevel det var lav interesse for boligen. Det kom inn et nytt bud på kr.
2 200 000 som klageren også avslo. A skal ha forsøkt å ringe innklagede denne dagen, men innklagede svarte ikke på telefonen. Innklagede skal ha ringt henne tilbake ved 12-tiden og opplyst om at huset var solgt. A skal da ha presisert ovenfor innklagede at hun mente det var dårlig at hun ikke hadde hørt noe fra ham tidligere og at han ikke hadde svart henne.

 

Klageren og hennes søsken la inn et motbud på kr. 2 400 000, som budgiveren godtok.

 

Klageren fikk i etterkant vite av A, som er en tidligere bekjent av klageren, at hun ikke ble oppringt da budrunden startet. Klageren ba da innklagede sende henne interessentlisten slik at hun kunne se denne. Klageren og hennes søsken reagerte sterkt på at de ikke var blitt informert om at det var en interessent innklagede ikke hadde klart å komme i kontakt med. A skal i ettertid ha informert klageren om at hun var villig til å betale kr. 2 500 000 for boligen.

 

Klageren reagerer på at innklagede har forhastet seg for å få unna salget. Innklagede jobber for seg selv og har ikke mange boliger til salgs. Klageren tenker at deres hus var et lett salg for innklagede slik at han fikk inn litt lønn før jul.

 

Klageren viser til at det på interesselisten mangler ett tall på As telefonnummer. Dette er det innklagede selv som har skrevet. Klageren mener dette kan være årsaken til at han ikke fikk tak i A. Klageren mener også at det er interessentene selv som skal fylle ut interessentlisten.

 

Klageren anfører at de har gått glipp av en budrunde med to budgivere. Klageren ønsker erstatning og mener at meglerhonoraret bør settes ned.

 

Innklagede anfører:

Innklagede avholdt første annonserte visning den 22. november 2011. På denne visningen var blant annet A til stede. Hun gikk raskt igjennom huset, og konkluderte med at det var mye å gjøre, og at hennes mann nok måtte se huset. Innklagede hørte ingenting fra A om en eventuell visning for hennes mann. Den andre visningen ble avholdt søndag 27. november. På denne visningen kom det en rekke interessenter, men verken A eller hennes mann kom på visningen.

 

Mandag 28. november mottok innklagede et bud på eiendommen på kr. 2 000 000. Alle på visningslistene ble kontaktet, og alle svarte med unntak av A. Innklagede prøvde flere ganger å ringe A, uten svar. Ingen av de oppringte interessentene ønsket å legge inn bud, og innklagede sto igjen med kun en budgiver.

 

Innklagede fikk budgiveren til å forhøye sitt bud til kr. 2 200 000. Budet ble ikke godtatt av klageren og hennes søsken innen fristen, og de kom med et motbud til budgiveren dagen etter kl. 13.00 med frist til kl. 15.00. Innklagede hadde da kl. 12.29 sendt A en sms med følgende tekst: ”Prøver å ringe deg. Ikke svar. VH [innklagede]”. Ca. kl 13.30 ble innklagede oppringt av A. Innklagede måtte da opplyse henne om at det var gitt et motbud til den andre budgiveren, og at boligen ville være solgt dersom dette ble akseptert. Skulle motbudet bli avslått av mottakeren, ville innklagede ta kontakt med A igjen. Mottakeren godtok budet og eiendommen ble derfor solgt.

 

Innklagede anfører at han hadde As telefonnummer lagret på telefonen, da hun også hadde vært på visning på en annen eiendom formidlet gjennom innklagede.

 

Innklagede anfører at han synes det er leit at A ikke kom på visningen med sin mann eller ba om en privatvisning. Innklagede hørte ikke noe fra henne i perioden. Erfaringsmessig tar gjerne de som er interessert i en eiendom kontakt med megleren for å høre hva som er status i oppdraget. Det skjedde ikke i dette tilfellet.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder manglende opplysninger om interessent.

 

Reklamasjonsnemnda har fått seg forelagt e-post fra A til klageren. Disse er datert etter den datoen klagen ble fremmet. Det følger av fast praksis i Reklamasjonsnemnda at dokumenter som er produsert i ettertid, ikke tillegges særlig vekt.

 

Megleren skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3 (1). Videre følger det av eiendomsmeglingsloven § 6-3 (2) at megleren skal gi selgeren råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av dette. En opplysning som er særlig relevant for budprosessen, er antall interessenter og budgivere.

 

For at megler skal ha en plikt til å følge opp, må det imidlertid forutsettes at interessenten fremstår som reell interessent. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at dette er dokumentert i denne saken.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.