Klage nr 2012043

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 6. juni 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     DNB Eiendom AS avd. Fredrikstad

 

Saken gjelder:             Hvitevarer

 

 

Saksfremstilling:

 

Den 3. november 2011 solgte klageren sin bolig gjennom innklagede. Konflikten dreier seg om et ”side by side” kjøleskap, og hvorvidt dette skulle følge med boligen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Konflikten handler om et ”side by side” kjøleskap, og hvorvidt dette skulle følge med boligen. Dette kjøleskapet tok klageren med seg ved utflytting.

 

Klageren mener innklagede ikke har vært behjelpelig med å løse den oppståtte tvisten mellom klageren og kjøperen. Innklagede ble kontaktet at kjøpeen, men har kun videresendt e-postene til klageren. Innklagede skal ha gitt utrykk for at det foreligger en muntlig avtale i saken, noe klageren mener det ikke var enighet om.

 

Klageren mener innklagede, med sin fagkunnskap, skulle vært tydeligere ovenfor partene i saken slik at konflikten kunne vært unngått. Klageren mener innklagede burde tatt inn i kjøpekontrakten at kjøleskapet ikke skulle medfølge, slik at denne stemte overens med salgsoppgaven.

 

Kjøleskapet ble 3.mars hentet av kjøperen, da klageren ikke orket mer krangling da det synes som om kjøperen har loven på sin side. Klageren har nå bestilt seg nytt kjøleskap. Dette kostet kr. 17 600 og kreves erstattet av innklagede.

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at de i ettertid har forsøkt å komme i kontakt med klageren flere ganger for å løse tvisten, men innklagede ønsker ikke å erkjenne ansvar. Ansvarlig megler på oppdraget har også oppfordret partene til et oppklaringsmøte på innklagedes kontor.

 

Innklagede anfører at det i salgsoppgaven ble presisert tydelig hvilke integrerte hvitevarer som skulle medfølge handelen. Det bør derfor være opplagt at annet ikke skulle følge med. Klageren har også godkjent salgsoppgavens utforming og ordlyd.

 

Bakgrunnen for at hvitevarene ble spesifisert som nevnt er at klageren, på befaring, sa at det amerikanske kjøleskapet kunne være en forhandlingsfaktor for eventuell budrunde hvis prisen ble god nok. Imidlertid har ikke kjøleskapet senere vært nevnt for innklagede, verken i forbindelse med budgivning, kontraktsmøte eller overtakelse. I etterkant er innklagede imidlertid blitt informert om at kjøleskapet ble diskutert på en privat visning mellom kjøperen og klageren, der megler ikke var til stede. Kjøperen har hevdet at de ble lovet å få med kjøleskapet og klageren har senere valgt å levere dette til kjøperen.

 

Klageren og kjøperen har kommet til en privat avtale uten at dette var informert innklagede. Klageren må ha akseptert en slik avtale, siden de har valgt å levere kjøleskapet til kjøperen. At klageren senere ønsker å gjøre innklagede ansvarlig for dette virker urimelig, og innklagede kan ikke ta ansvar for den situasjonen som klageren har satt seg i.

 

Innklagede avviser å ha opptrådt i strid med god meglerskikk.  

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmål om medfølgende kjøleskap.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker at det under overskriften Standard på side 19 i salgsoppgaven opplyses at kjøkkenet ”er utstyrt med integrert komfyr, koketopp, oppvaskmaskin og micro”. Det er ikke nevnt kjøleskap.

 

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å føre inn i kjøpsavtalen at kjøleskapet ikke skulle følge med. Innklagede var ikke klar over at dette hadde vært et diskusjonstema mellom partene, og kunne således ikke forutsett at en tvist kunne oppstå. Innklagede kan ikke være ansvarlig for klagerens tap på grunn av en omtvistet avtale mellom klageren og kjøperen.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.