Klage nr 2012114

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 26. september 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, Hovedkontor

 

Saken gjelder:              Manglende opplysninger om heftelse

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede i januar 2012. Ca seks måneder senere ble klageren opplyst om at innklagede hadde lagt ut kr. 90 337 til dekning av en heftelse på leiligheten. Tvisten dreier seg om hvem som skal dekke denne kostnaden.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Innklagede solgte klagerens leilighet i januar 2012. Seks måneder senere fikk klageren opplyst at det heftet et lån på leiligheten på kr. 90 337, noe hun ikke tidligere kjente til.

 

Innklagede skal i følge klageren ha unnskyldt seg med at feil i en travel hverdag kan skje, men at klageren uansett måtte dekke dette lånet. Deretter skal innklagede ha forelått en deling av beløpet, noe han senere har trukket tilbake.

 

Klageren anfører at dersom denne heftelsen hadde blitt kjent for henne tidligere, ville dette kunne ha påvirket hennes valg om å selge, grunnet det godt betalte leiemarkedet. Klageren anfører at heftelsen var kjent for innklagede idet den sto i grunnboken.

 

Klageren mener innklagede alene må dekke heftelsen.

 

 

Innklagede anfører:

Saken gjelder at innklagede har lagt ut kr. 90 337 på vegne av klageren da det viste seg at det var en lånesaldo til kommunen på dette beløpet.

 

Klageren anfører at heftelsen på kr. 90 377 ville kunne ha påvirket hennes valg om å selge leiligheten. I den forbindelse opplyser innklagede at leiligheten ble solgt kr. 335 000 over prisantydningen, som var kr. 1 290 000. Leiligheten ble således solgt for kr. 1 626 000. Leiligheten hadde ingen andre pengeheftelser på salgstidspunktet.

 

Innklagede har tydeliggjort at en medarbeider hos ham ikke hadde forsikret seg om at heftelsen var slettet før oppgjør med klageren ble foretatt. Dette var selvfølgelig en tabbe fra innklagedes side, men det fritar ikke eieren av leiligheten fra å gjøre opp for de heftelser som påhvilte leiligheten ved overdragelsen.

 

Innklagedes tilbud om deling av beløpet ble trukket tilbake da klageren ikke responderte på tilbudet.

 

Innklagede mener klageren må tilbakebetale hans utlegg.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren påpeker at innklagede la ut de kr. 90 337 for dekning av heftelsen på eget initiativ.

 

Klageren mener den høye salgsprisen i forhold til prisantydningen ikke er relevant for saken. Hun mener at størrelsen på heftelsen ikke er avgjørende ved at det er prinsippet som må være avgjørende og ikke beløpet. Hun anfører at dersom heftelsen for eksempel hadde vært kr. 190 000, er det klart at hun kunne valgt en annen strategi enn salg.

 

Klageren anfører at hun på det tidspunktet innklagede fremsatte forslag om en løsning der partene delte beløpet, var på ferie i utlandet.

 

Klageren anfører videre at de pengeheftelser som ble oppgitt av både foretningsfører og innklagede, ble innfridd av klageren i god tid før annonsering og salg av boligen.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder manglende opplysninger om heftelse.

 

Under punkt 4. i kjøpsavtalen står følgende: ”Selger garanterer andelen fri for pengeheftelser idet alle nåværende pengeheftelser vil bli innfridd for selgers regning.”

 

Det prinsipielle utgangspunkt er dermed at selgeren er ansvarlig for at det ikke påhviler heftelser på eiendommen og at selgeren må innfri alle pengeheftelser. Det er ingen grunner som tilsier noe annet i denne saken.

 

Innklagede har etter kjøpekontrakten blitt tildelt oppgaven med å foreta oppgjøret. Det er således innklagedes plikt å tinglyse en heftelsesfri eiendom i kjøperens navn. I dette tilfellet måtte innklagede legge ut kr. 90 337 for å få slettet en heftelse på leiligheten. At klageren ikke kjente til heftelsen på forhånd, endrer ikke innklagedes plikt til å påse at leiligheten overdras heftelsesfri. Klageren må også anses å ha gitt innklagede en fullmakt til å slette slike heftelser ved å ha signert kjøpekontrakten.

 

Reklamasjonsnemnda mener innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å ta initiativ til å innfri heftelsen ved oppgjøret. Dette medfører likevel ikke at klageren har krav på erstatning idet klageren ikke har lidt noe økonomisk tap.

 

 

Konklusjon:

 

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å innfri heftelsen ved oppgjøret. For øvrig gis klageren ikke medhold og må refundere meglerens utlegg til den innfridde heftelsen på kr. 90 337.