Klage nr:
23/05
Avgjort:
23.05.2005
Saken gjelder:
Tilbehør til fast eiendom
Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Vestfold AS Avd. Tønsberg

Saksframstilling

Klageren og hennes eksmann solgte sin tidligere felles bolig gjennom innklagede. Det har i ettertid oppsttt en uenighet om hvorvidt en stige skulle flge med huset.

Klageren anfrer:

Under kontraktsmtet ble det sprsml om hvorvidt stigen skulle flge med huset. Klageren og hennes eksmann gjorde det klart at stigen ikke medfulgte, men at kjperen eventuelt kunne kjpe stigen. Innklagede skal da ha sagt at stiger alltid fulgte med ved huskjp. Han skal ogs ha uttalt at det ikke ville vre godkjent gi kjperen en billigere stige, da en stige som flger huset alltid skal vre hy nok til n opp til husets hyeste punkt. Klageren og hennes eksmann stilte seg undrende til dette, men innklagede sto hardt p at dette var riktig prosedyre.

Klagerens samboer har stilt sprsml p nettsidene til et annet eiendomsmeglerkontor og har ftt flgende svar:

«Hei igjen. Dersom du varsler om at det ikke medflger husstige ved salget, s kan ikke kjper i ettertid forlange at det skal vre stige p eiendommen, selv om huseier er forpliktet til srge for at for eksempel feier skal ha tilgang for utfre sin jobb.»

Innklagede har iflge klageren flere ganger skiftet standpunkt til hvorvidt stigen skulle medflge eller ei. Det ble ogs informert om at kjperen ville holde tilbake penger ved oppgjret dersom stigen ikke fulgte med.

Klageren nsker en beklagelse fra innklagede for slett kundebehandling og en kompensasjon for tap av stige.

Innklagede anfrer:

Innklagede ser at behandlingsgebyret til Reklamasjonsemnda for Eiendomsmeglingstjenester og arbeidet med utarbeidelse p tilsvaret overstiger kostnadene til selve tvistegjenstanden, men mener at det p prinsipielt grunnlag ikke er riktig » betale seg ut av saken» ved etterkomme klagerens krav. Kravet oppfates vre fremsatt bde p et uriktig faktisk og et uriktig juridisk grunnlag.

Det stilles sprsml ved klagerens faktiske rettslige interesse i saken, da det synes som om stigen i realiteten tilhrte ektefellens boslodd, han er ikke klager i saken.

Oppdrag ble inngtt 2. januar 2005. Salgsoppgave med prisantydning kr 3.950.000 ble utarbeide t p vanlig mte. Kjpekontrakt med salgssum p kr 4.230.000 ble undertegnet av partene 10. februar 2005. Innklagede er ikke enig i klagerens fremstiling av de faktiske omstendigheter under kontraktsmtet. Klageren har forskt gjengi partenes uttalelser i anfrselstegn for gi inntrykk av at dette er faktisk riktige sitater. Det er det ikke.

rsaken til at sprsmlet om stigens tilhrighet til eiendommen kom opp, var at kjperne under sin befaring av eiendommen hadde ftt forevist et mindre lager av reservetaksten og reservefliser som fulgte eiendommen. Stigen var ogs til stede p eiendommen ved fremvisning. Det viste seg at klageren hadde fjernet lageret av reservetaksten og reservefliser, hvilket kjperne reagerte p. I denne sammenheng kom det ogs opp en diskusjon om hvilke garderobeskap etc som skulle flge huset, og det var i denne sammenhengen sprsmlet om stigen ogs kom opp. Diskusjonen foregikk i utgangspunktet direkte mellom partene. Innklagede forskte rettlede partene og finne frem til en enighet. Det er uriktig nr klageren anfrer at innklagede brt inn i diskusjonen mellom partene og ga uttrykk for at en stige alltid fulgte med ved huskjp. Det som her eranfrt var det kjperne som fremfrte. Det er et faktum at partene oppndde enighet p kontraktsmtet om hva som skulle flge med huset. Det ble enighet om hvilke garderobeskap etc som skulle flge med, samt at klageren skulle tilbakefre de fjernede reservetaksten og reservefliser, samt at stigen skulle medflge huset. Denne avtalen kom ikke etter et press fra innklagede slik klageren fremstiller det. Det er den inngtte avtalen mellom partene klageren n nsker g fra ved forske velte deler av de konomiske konsekvensene av avtalen over p innklagede. Slik innklagede oppfatter det, er rsaken til diskusjonen rundt stigen n det faktum at stigen tydeligvis hadde inngtt i den bodeling selgerne hadde gjennomfrt seg imellom og at stigesprsmlet sledes var et skiftesprsml mellom selgerne.

Kjperne oppfattet at stigen skulle flge med huset p lik linje med de fremviste reservetaksten og reservefliser. Dette ble ogs resultatet av den avtalen som ble gjort i kontraktsmtet.

Eierne av dette huset er plagt ha stige tilgjengelig for brann/feievesen for inspeksjon og feiing av pipe. Det er i henhold til brannforskriftene pbudt ha stige som er lang nok til komme opp fra bakkeplan foran hovedtrappen og opp p taket. Det avgjrende faktum er at kjperne og selgerne under kontraktsmtet faktisk ble enige om at stigen skulle medflge. Selgerne aksepterte dette og kan ikke velte resultatet av aksepten over p innklagede.

Slik klagen oppfattes, aksepterer klageren ha plikt til levere en stige med huset. Det oppfattes derfor slik at klageren mener det er mellomlegget mellom kostnadene til en normalstige og kostnadene til den stigen som medfulgte, som skal dekkes av innklagede. Mellomlegget er mest sannsynlig ca kr 4.000.

Innklagede aksepterer ikke ha ansvar for at klageren inngikk avtale om at stigen skulle medflge. Videre anfres at stigen, uansett inngtt avtale eller ikke, ville vrt omfattet av avhendingslovens regler om ndvendig og forventet tilbehr og at stigen sledes under enhver omstendighet skulle fulgt med, s lenge det ikke overfor de potensielle kjpere klart ble tilkjennegitt under visningen at den ikke var anse som tilbehr.

Innklagede erkjenner ikke noe erstatningsansvar i denne saken.

Klagerens ytterligere anfrsler:

Stigen tilhrte klageren etter deling av boet. Det er ren lgn nr innklagede pstr at sitatene og beskrivelsen fra kontraktsmtet ikke stemmer. Saksbehandleren brt inn i samtalen og hevet at stiger skal flge med ved hussalg. Den enighet som ble inngtt under kontraktsmtet ble gjort under villedende informasjon og press fra innklagede.

Det er riktig at det ble sagt p visning og under kontraktsmtet at reservefliser skulle medflge, det er uriktig at de ble fjernet. Huset ble levert med samtlige reservefliser. Nr det gjelder takstenen anses ikke en pall med takstein som «reservetakstein», det var heller aldri snakk om at denne skulle medflge. Det kjperne nevnte var at de hadde sett at et manglet en liten bit takstein nedover hele siden langsetter det ene mnet. Klageren og eksmannen var ikke klar over dette, men sa de skulle legge igjen takstein som dekket dette behovet, og ble enige om at det var snakk om 25 taksten, dvs. fire pakker. Pallen med takstein var allerede flyttet, klageren skulle derfor kjre tilbake denne taksteinen innen overtakelse. Klageren hadde glemt dette fr hun leste tilsvaret. Taksteinen ern levert.

Det har aldri vrt noen diskusjon mellom partene om garderobeskap. Kjperen spurte om ett av skapene fulgte med. Klageren svarte at det ikke gjorde det fordi det var et skap som hrte til datterens stellebord, det str heller ikke fat som garderobeskap tilhrende huset. Kjperen sa ok, og saken var ferdig.

Det synes av tilsvaret som om det var diskusjoner og uhygge rundt bordet, det var det absolutt ikke. Det var et rolig og hyggelig kontraktsmte.

I tillegg til uriktige synspunkter om stige, klager ogs klageren p flgende

– innklagede brt inn i drftelser mellom kjperne og selgerne og ga feilaktige opplysninger om hva som skal flge med ved huskjp

– innklagede psto feilaktig at en stige alltid skal flge med ved et huskjp

– innklagede psto feilaktig hvor lang en stige m vre

– den kundebehandling klageren har ftt hos innklagede. Der innrmmes det ikke feil, og det har blitt formidlet at klageren er «grisk» og burde vrt fornyd siden huset ble solgt over takst

Innklagede har vanskeligheter med beregne hvor lang stige som trengs p huset for at feieren skal f gjort jobben. Klageren hevder det gr fint med en stige p ca 5 meter, den stigen kjperne fikk var 11 meter.

Klageren ga aldri noe uttrykk for at dette var en brannstige. Det var en stor og tung arbeidsstige som l p bakken, 15 meter fra huset. Det var ingen stige som var spesialtilpasset for huset, men en lang, kraftig og ordinr arbeidsstige som kan kjpes i en hvilken som helst forretning.

Klageren krever dekket kr 7.500 som er det faktiske tapet fordi innklagede blandet seg inn uten kunne reglene godt nok. Det vil ogs vre en erstatning for en forferdelig drlig kundebehandling og masse uriktige og til tider lgnaktige forklaringer.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler i forbindelse med tilbehr til fast eiendom.

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester behandler bare klager mot eiendomsmegler, og ikke sprsml som gjelder forholdet mellom selger og kjper av fast eiendom. Krav vedrrende den manglende stigen m eventuelt rettes mot selgeren i medhold av avhendingsloven. Det samme gjelder eventuelle krav i forbindelse med annet tilbehr.

Reklamasjonsnemnda kan for vrig ikke se at innklagede har opptrdt kritikkverdig i denne saken.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 23. mai 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Brthen Brd Bmark
Forbrukerrdets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant