Klage nr 2012103

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 17. oktober 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold AS avd Kongsberg

 

Saken gjelder:              Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en bolig formidlet gjennom innklagede foretak den 2. juli 2012. Under budrunden meddelte klageren et muntlig bud på kroner 1 400 000 til innklagede. Klageren fikk tilslag på sitt bud. Da klageren mottok akseptbrevet, fremkom det at siste bud var på kroner 1 500 000. Klageren mener at hun aldri innga et bud på kroner 1 500 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Den 2. juli 2012 dro klageren på visning på leiligheten. Klageren synes leiligheten var interessant og kontaktet innklagede for å avklare hvordan budrunden ville foregå.

 

Det gikk deretter kort tid før klageren fikk melding om at det var kommet inn et bud på kroner 1 350 000. Klageren ønsket å være med på budrunden og la inn et skriftlig bud på kroner
1 375 000. Hun fikk deretter en melding hvor det fremkom at det var innkommet ett nytt bud på kroner 1 400 000 klokken 15.18.

 

Klageren snakket deretter med sine kollegaer og formidlet at hun ikke kunne komme med tilbud over kroner 1 450 000. Klageren fikk deretter en telefon fra innklagede klokken 15.31 hvor klageren oppfattet at siste bud var på kroner 1 440 000. Klageren sa til innklagede at hun ønsket å høyne til kroner 1 450 000. Budet ble besvart og klageren hørte ikke noe før klokken

 

15.56 hvor innklagede sa at hun fikk aksept på sitt bud. Innklagede nevnte ingenting om prisen.

 

Klageren ble glad for aksepten, men det viste seg at innklagede mente at klageren hadde ringt klokken 15.31 og formidlet et bud på kroner 1 500 000. Klageren meddelte ikke et slikt bud. Klageren visste at hennes tak var på kroner 1 450 000. Innklagede påstår at han har kollegaer som har overhørt budrunden. Da klageren mottok akseptbrevet, ble hun sjokkert over at prisen var kroner 1 500 000. Klageren har forsøkt å løse saken med innklagede, men innklagede har ikke ønsket å imøtekomme hennes krav.

 

Innklagede anfører:

Eiendommen ble lagt ut for salg til prisantydning kroner 1 450 000 den 11. juni 2012. Første bud var på kroner 1 350 000 den 2. juli 2012 klokken 14.34. Første bud fra klageren var pålydende kroner 1 375 000 og kom inn den 2. juli 2012 klokken 15.06. Deretter kom det et bud fra en annen budgiver. Siste bud fra klageren var pålydende kroner 1 500 000 og kom inn samme dag klokken 15.33. Innklagede sjekket deretter opp klagerens finansiering og selgeren aksepterte budet. Dagen etter ble det utsendt et akseptbrev.

 

Budrunden ble utført av en fullmektig under overhøring av en annen megler i foretaket. Da klageren høynet sitt bud til kroner 1 500 000, gjentok fullmektigen flere ganger overfor klageren budets størrelse ettersom det ikke var forventet et slikt sprang i budrunden. Den andre megleren bekrefter at han overhørte dette.

 

Klagerens finansieringskilde ble kontaktet og det ble bekreftet at klageren hadde fått godkjent en finansiering til kjøp av bolig for kroner 1 500 000 pluss omkostninger. Budet ble forelagt selgeren og ble akseptert innenfor akseptfristen

 

Klageren kontaktet innklagede umiddelbart etter mottak av akseptbrevet.

 

Innklagede kan ikke si seg enig i klagerens saksfremstilling. Han har gjennomført budrunden på en tydelig og klar måte.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmålet om hvorvidt klageren tilbød kroner 1 500 000 i bud av 2. juli 2012 klokken 15.33.

 

Reklamasjonsnemndas baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens.

 

Reklamasjonsnemnda finner at ”sakens dokumenter ikke danner tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda”, jf. Avtale om Reklamasjonsnemnd. Reklamasjonsnemnda mener derfor at klagen må avvises.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.