Klage nr 2012134

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 12.desember 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     ABCenter Eiendom AS avd Kristiansand Bolig

 

Saken gjelder:              Feil eller manglende opplysninger om eiendommen      

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte i februar 2012 en leilighet gjennom innklagde. Det ble ikke tatt forbehold. Det har oppstått tvist vedrørende alderen på bad og kjøkken. Klageren mener det er gitt feil opplysninger.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagde i februar 2012. Overtakelsen var tre måneder senere. Klageren var skeptisk til prisen, men bestemte seg for å kjøpe på bakgrunn av opplysningene som var gitt i markedsføringen om nytt bad og kjøkken. Innklagde skal ha opplyst om at kjøkkenet var nytt og satt inn av fagfolk i 2009, og at badet også ble totalrenovert i 2009. Det var av vesentlig betydning for kjøperen at oppussing ikke var nødvendig.

 

Klageren spurte innklagde før budgivningen om kvitteringer på nytt bad og kjøkken kunne fremlegges dersom de kjøpte leiligheten. Innklagde svarte at ”det regnet han med ikke skulle bli noe problem”.

 

På overtakelsesdagen fant ikke klageren de kvitteringene som megleren hadde ment at kunne skaffes. Eneste kvittering som fantes viste at badet var blitt totalrenovert i 2004.  Selgeren

 

svarte på spørsmål fra klageren at han ”trodde” badet var blitt pusset opp i 2004, men at det uansett var blitt renovert før han hadde kjøpt leiligheten. Videre opplyste selgeren at han selv hadde satt inn kjøkkenet og at det derfor ikke finnes noen kvittering. Megleren skulle sjekke ut dette.

 

Innklagde eiendomsmeglingsforetak refererer til innklagde som sier at ”han ikke kan forstå at han kan ha sagt noe slikt når han ikke satt på denne informasjonen”. Innklagde sa dette kun to uker etter at han hadde meddelt klageren at det var rart han ikke fant de kvitteringen han hadde spurt etter.

 

Klageren anfører at innklagde må ha misforstått årstallene da det fremgår av de to første sidene i salgsoppgaven at både bad og kjøkken ble renovert av fagfolk i 2009. Klageren mener at begrepet ”nytt bad” ikke kan brukes om et bad som er nesten 10 år gammelt og har hatt to, om ikke flere, eiere.

 

Klageren krever erstatning fra innklagde.

 

Innklagede anfører:

Innklagde er usikker på hvilken informasjon som ble gitt til hvem under de to visningene som ble holdt. Innklagde mener at klageren må ha trodd at også badet var fra 2009 ettersom kjøkkenet var satt inn av selgeren i 2009. Badet var pusset opp av forrige eier, noe innklagde opplyste om på visning. Innklagde mener at klageren her har misforstått, da innklagde ikke har hatt noen grunn til å si at badet var fra 2009 eller 2010 ettersom han ikke hadde skriftlig dokumentasjon verken ved annonsering eller budaksept.

 

Etter at saken ble brakt opp etter budaksept, snakket innklagde med flere av de andre interessentene for å høre hvilken forståelse de hadde av opplysningene som var gitt om badet. Ingen av de andre hadde fått informasjon fra innklagde eller andre om at badet var fra 2009, kun at det var av nyere dato.

 

Innklagde mener at dersom det hadde vært klart hvilket år oppussingen på badet var gjort hadde det fulgt av salgsoppgaven.

 

Innklagde anfører at det før budaksept aldri ble diskutert rundt garanti. Dette er noe klageren hevdet i ettertid for å underbygge at innklagde skulle ha opplyst om at badet var fra 2009. Det ble med andre ord aldri nevnt som noe grunnlag for kjøpet, da måtte klageren eventuelt ha tatt forbehold i budprosessen.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren anfører at innklagde langt på vei innrømmer ikke å ha hatt ordentlig oversikt over hvor gammelt badet var.

 

Videre at det tok lang tid før han skrev under på overtakelsen og han mener at han skrev inn i overdragelsespapirene at han overtok med forbehold om saken med fuktflekken i taket, og om at badet og kjøkkenet ble ordnet opp i. Fuktflekken viste seg ikke å være farlig, men problemet med badet og kjøkkenet er fortsatt ikke løst. Klageren har måttet få inn hjelp til å tette fugen mellom flisene flere steder og må snart gjøre det enda en gang. Klageren anfører at dette ikke ville skjedd med en nytt bad.

 

På visningen henviste innklagde til egenerklæringsskjemaet, der det ikke kommer frem noe om nytt bad og kjøkken fra 2009. Klageren stusset over dette, og ringte derfor til innklagde. Innklagde svarte at selgeren må ha ”krysset feil”.

 

Innklagdes ytterligere anførsler:

Innklagede mener at kjøperen her har laget en historie for å underbygge sin redsel for at noe skal gå galt med badet. Badet er i topp stand og er bygd av fagfolk. Hadde eksakt årstall på badet vært en avgjørende faktor for kjøpet, burde klageren ha lagt inn et forbehold i budet, men dette har klageren kommet med i ettertid. Klageren ønsker å få kompensert for noe som ikke er en mangel.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Klagen gjelder spørsmål om innklagede har gitt feil opplysninger.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis påpeke at partenes anførsler var svært omfattende og saksfremstillingen har blitt noe strammet inn. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemndas baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken uttaler partene seg ulikt i forhold til hvilke opplysninger som er gitt om bad og kjøkken.

 

I salgsoppgaven er det opplyst at det finnes ”nytt smakfullt og flislagt bad med opplegg til vaskemaskin. Ny kjøkkeninnredning (IKEA) med integrerte hvitevarer”. Det er ikke dokumentert for Reklamasjonsnemda når siste renovering ble gjort. Det er heller ikke dokumentert at det er gitt andre opplysninger om badet. Basert på det som er dokumentert for Reklamasjonsnemnda, kan klagen ikke føre frem. Reklamasjonsnemnda vil imidlertid bemerke at et bad som er pusset opp i 2004, ikke kan regnes som nytt. Innklagedes bruk av ordet “ny” og “nytt” i salgsmateriellet er generelt uheldig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.