Klage 2013080

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 20. januar 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den norske Advokatforening og Eiendomsmeglerforetakenes forening

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                   EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, Søre Sunnmøre

Vikegt. 11

6150 Ørsta

 

Saken gjelder:            Misnøye med saksbehandlingen.

 

Saksfremstilling:

 

Klageren engasjerte innklagede for å selge hennes eiendom. Eiendommen ble solgt våren 2011. Klageren er blant annet misfornøyd med innklagedes håndtering av visninger.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Klageren anfører:

Innklagede skal ha kommet et kvarter forsinket til første visning. Klageren startet,  i tidsrommet før innklagede megler kom til visningen, med å vise et ektepar rundt i eiendommen. Da innklagede kom til visningen, skal hun ha tatt med seg ekteparet til noen andre leiligheter som var til salgs gjennom foretaket. Klageren hevder at innklagede brukte oppdraget med å selge hennes eiendom til å selge alle eiendommene som var til salgs i samme bygg samtidig.

 

Senere skal innklagede ha fortalt klageren at prisen var for høy, selv om hun første gang sa at prisen var riktig. Klageren betalte kr 3 790 000 for leiligheten i 2010. I ettertid har klageren oppgradert eiendommen med garderobeskap, peis og lamellgardiner til store vinduer. Eiendommen ble taksert til kr 4 095 000. Klageren satte prisantydningen ned til
kr 3 950 000 før neste visning.  Klageren var på dette tidspunkt flyttet fra eiendommen og innklagede hadde ansvar for nøkler og diverse.

 

 

 

Siste visning skulle være den 7. juni mellom kl. 19.00 – 20.00. Det viste seg at innklagede holdt visning denne dagen fra kl. 17.00. Innklagede skal da ha sagt at det var avisen som hadde avertert feil tidspunkt for visningen. Klageren viste da til at tidspunktet også fremkom av annonsen på Finn.no.

 

Tilliten klageren hadde til innklagede ble etter dette brutt. Innklagede skal ifølge klageren ha spurt om hun var villig til å sette prisen ned, og klageren svarte da at innklagede skulle sjekke hva eventuelle kjøpere var villig til å by før hun ville ta stilling til dette. På telefon skal innklagede ha spurt om klageren var villig til å gå ned til kr 3 000 000. Innklagede skal ha tilbudt seg å avholde nye visninger den påfølgende uken uten vederlag.

 

Klageren har ønsket seg løst fra kontrakten, og ønsker ikke å betale vederlag etter oppdragsavtalen.

 

Innklagede anfører:

Innklagede har vist til den inngåtte oppdragsavtalen og bestemmelsene som gjelder ved tilbaketrekning av oppdrag. Det er anført at innklagede ikke kan lastes for at selgeren ikke oppnår forventet pris eller bud på boligen som oppdraget omfatter. Når det gjelder påstand vedrørende visninger, har innklagede anført at dette reiser bevismessige spørsmål som Reklamasjonsnemnda ikke har grunnlag for å ta stilling til, og at saken på denne bakgrunn må avvises.

 

For det tilfellet at saken fremmes bestrides det at innklagede har opptrådt på en måte som berettiger reduksjon i provisjonen. Innklagede anfører å ha utført oppdraget i henhold til god meglerskikk, mottatt betaling i henhold til oppdragsavtalen, og ikke gjort seg skyldig i en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen.

 

Reklamasjonsnemnda finner ”at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen” og at ”sakens dokumenter ikke danner tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda”, jf. Avtale om Reklamasjonsnemnd. Reklamasjonsnemnda mener derfor at klagen må avvises.

 

 

Konklusjon:

 

Saken avvises.