Klage nr 2013148

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. april 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

Aktiv Glåmdal AS

Brugata 11

2212 KONGSVINGER

 

Saken gjelder:             Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren innga et bud på en leilighet, solgt gjennom innklagede. Klageren anfører at innklagede villedet henne til å gi et høyere bud enn hun ønsket, ved å si at hun i budskjema skulle fylle ut den totale summen klageren kunne gi for leiligheten, i stedet for å opplyse om at hun måtte fylle ut den summen hun ville gi for leiligheten.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren var på visning av leiligheten og møtte innklagede 24. september 2013. Klageren snakker kun engelsk og anfører å ha spurt innklagede om hun kunne engelsk. Innklagede skal, ifølge klagere, ha svart at hun snakket litt engelsk. Klageren hevder å ha spurt om hva neste steg i prosessen ville være, dersom hun var interessert i leiligheten. Klageren hevder at innklagede skal ha vist klageren et budskjema. Klageren anfører å ha spurt innklagede om hva som skulle fylles ut i feltet «kjøpesum», hvorav innklagede skal ha svart at klageren her skulle skrive hvor mye det høyeste budet hun kunne gi var. Klageren anfører å ha forklart innklagede at summen hun oppga var det høyeste hun kunne gi for leiligheten, men ikke det hun ville gi. Klageren anfører at innklagede forsto dette. Klageren spurte så innklagede om hun kom til å ring neste dag før budrunden, hvorav innklagede skal ha svart ja. Prisantydningen var på kr 1 040 000, og budet klageren ga var på kr 1 250 000.

 

 

 

Neste dag skal klageren ha mottatt en telefon fra innklagede om at hun hadde vunnet budrunden. Klageren var fornøyd med å ha fått kjøpt en leilighet så kjapt.

 

Kontrakten ble signert 4. oktober 2013. På kontraktsmøtet ba klageren om å få se budjournalen.

 

Klageren anfører at hun ble misledet til å fylle inn budskjema, og derfor ga en høyere pris enn hun ønsket å gi for leiligheten.

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at klageren møtte på annonsert fellesvisning. Det var 14 interessenter etter avholdt visning. Klageren leverte budskjema pr. faks dagen etter visning. Budskjemaet ble fakset fra klagerens bank og til innklagedes kontor. Innklagede anfører å ha ringt klageren for å bekrefte at budet var mottatt, hvoretter klageren skal ha bekreftet akseptfrist og budets størrelse. Klagerens bud var noe over prisantydning og selgeren aksepterte budet den 25. september 2013. Kontraktsmøtet ble avholdt 4. oktober 2013.

 

Den 10. oktober 2013 hevder innklagede å ha blitt kontaktet av selgeren, som hadde blitt kontaktet av klagerens bank. Kundebehandleren informerte om at klageren ville trekke seg fra kjøpet. Klageren bekreftet så skriftlig at hun trakk seg fra kjøpet, og at hun ikke ville innbetale oppgjøret. Klagerens bank bekreftet så at de også hadde mottatt skriftlig bekreftelse fra klageren om at de ikke skulle utbetale oppgjør på eiendommen.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder budgivning.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt i forhold til hvorvidt klageren ble villedet til å gi et høyere bud enn hun ønsket.

 

Reklamasjonsnemnda finner ”at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen” og at ”sakens dokumenter ikke danner tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda”, jf. Avtale om Reklamasjonsnemnd. Reklamasjonsnemnda finner derfor at klagen må avvises.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.