Klage nr 2013075

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 3. juli 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

Foss & Co Kolbotn AS Eiendomsmegling

Edv Griegs Vei 1

Postboks 86

1411 KOLBOTN

 

 

Saken gjelder:            Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren deltok i en budrunde gjennomført av innklagede. Klageren fikk ikke boligen på tross av å ha et mye høyere bud enn kjøperen, og anfører at grunnen til dette er at klageren ikke deltok på visning. Klageren ønsker å få fastslått om dette er i strid med god meglerskikk i henhold til bransjenormen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren ble interessert i en bolig solgt via innklagede i august 2013. I forbindelse med visning av boligen, kunne ikke klageren komme på annonsert visning, men tittet selv rundt og kom til at boligen var en eiendom som trengte full rehabilitering. Klageren anfører at dette også er nevnt i annonsen. Klageren anfører videre at hun aldri fikk spørsmål om å komme på noen privat visning.

 

Budrunden startet 22. august 2013, og klageren fikk vite at et bud på kr 2 300 000 var kommet inn. Klageren la da inn et bud på kr 2 740 000. Budrunden fortsatte til kl 1610 samme dag, og klagerens siste bud var pålydende kr 3 300 000. Det var totalt to budgivere som deltok i budrunden.

 

Klageren anfører at innklagede ringte klageren kl. 1640 for å informere om at boligen var blitt

 

 

solgt til kr 3 230 000 til den andre budgiveren. Ifølge klageren skal innklagede ha avslått budet fra klageren fordi hun ikke hadde sett boligen på visning, og at selgeren på bakgrunn av dette var redd for at klageren kom til å klage på feil ved boligen. Klageren anfører at hun har fraskrevet seg ansvar på bakgrunn av å ikke ha sett boligen fra innsiden.

 

Klageren anfører at det er uredelig av innklagede å ikke akseptere hennes bud på bakgrunn av at hun ikke hadde sett boligen, og mener at selgeren i dette tilfellet har tapt penger. Klageren stiller også spørsmål om dette er i henhold til bransjenormen. Klageren påpeker i dette tilfellet at det annonsen heller ikke sto noe om at kjøper må ha vært på visning.

 

Innklagede anfører:

Innklagede mottok bud fra klageren på den boligen som ble solgt via innklagede høsten 2013.

 

Innklagede anfører at selger av eiendommen valgte å godta bud fra en annen budgiver. Innklagede påpeker at klageren sendte innklagede en e-post vedrørende budrunden allerede i august 2013 og at denne ble besvart både av fagansvarlig og av selger.

 

Innklagede anfører at de har forholdt seg til at selger til enhver tid kan godta og avslå ethvert bud. Innklagede påpeker at dette også ble bekreftet av selger i epostkorrespondansen som er fremlagt for nemnda.

 

Innklagede kan ikke se å ha gjort noe feil i den foreliggende sak.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Klagen gjelder budgivning, herunder selgers aksept av bud.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren vil ikke bli vurdert.

 

En eiendomsmegler opptrer i sitt yrke som mellommann, og har normalt ikke fullmakt til å akseptere bud på vegne av selgeren, uten å ha selgerens samtykke. I den foreliggende saken er det selgeren som har valgt å akseptere det andre budet. Innklagede må forholde seg til selgerens ønsker, og nemnda kan ikke se at innklagede har opptrådt i strid med verken god meglerskikk eller bransjenormen i denne saken.

 

Nemnda ønsker å bemerke at det er selgeren som er suveren ved valg av hvilket bud vedkommende ønsker å akseptere. Selgeren har ingen plikt til å akseptere det høyeste budet. Årsaken til at selgeren ikke valgte å akseptere budet fra klageren, er ikke et forhold mellom klageren og innklagede, og nemnda kan derfor ikke behandle dette.

 

Nemnda legger til grunn at budet som ble akseptert, var kr 3 230 000 og ikke kr 2 320 000 som fremgår i siste setning i budjournalen.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.