Klage nr 2014064

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. oktober 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Advokat Nils A Øgland

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom på tvangssalg via innklagede. Etter overtakelsen mottok klageren krav fra kommunen for ubetalt eiendomsskatt og eiendomsavgifter, samt renter og omkostninger. Klageren krever dette dekket av innklagede da han ikke ble informert om kommunens panterett og i tillegg ble lovet at alle heftelser ville bli slettet før overtakelsen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en eiendom på tvangssalg via innklagede som representerte kreditorene. To måneder etter overtakelsen den 2. januar 2014 mottok klageren et krav fra kommunen for eiendomsskatt og eiendomsavgifter, til sammen kr 60 310. Kravet skyldtes at forrige eier ikke hadde betalt siden 1. april 2009. Kommunen opplyste om førsteprioritets panterett i eiendommen, jf. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 kapittel 6. Heftelsene fulgte eiendommen og måtte derfor betales av ny eier i tillegg til renter og omkostninger.

 

Klageren kontaktet da innklagede flere ganger, men fikk ikke svar på sine henvendelser. I mai ringte klageren innklagede som da sa at klageren selv måtte ta kontakt med tidligere eier for å ordne opp.

 

Klageren fikk skriftlig bekreftelse av innklagede om at tinglyst pant i eiendommen var innfridd og sendt til slettelse.

 

Klageren krever at innklagede betaler regningen fra kommunen samt renter. Det anføres til dette at innklagede ikke har gjort jobben. Innklagede har ikke sjekket opp alt pant i eiendommen, og dessuten forsikret om at alt av selgerens pant på huset vil bli slettet før overtakelsen.

 

Innklagede anfører:

Innklagede slettet tinglyste heftelser på eiendommen, både pantelån og utleggsforretning, da klageren gjorde opp i henhold til kontrakten. Innklagede var imidlertid ikke oppmerksom på at selgeren ikke hadde betalt kommunale avgifter, og at disse har panterett uten tinglysing.

 

Da klageren gjorde innklagede oppmerksom på denne tabben, hadde innklagede allerede gjort opp med selgeren. Innklagede fikk ikke kontakt med selgeren pr. telefon eller e-post, og spurte klageren om han kunne opprette kontakt med henne. Det fikk han ikke, og innklagede spurte derfor om klageren kunne oppsøke hennes adresse frem til salget da han trengte en adresse for å kunne fremme krav mot henne. Klageren lovet å gjøre dette, men innklagede har ikke fått noen tilbakemelding.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder manglende opplysninger om kommunens panterett.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Innklagede erkjenner å ha misligholdt sin opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 2. ledd nr. 3 som krever at megleren sørger for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger om «tinglyste forpliktelser». Begrepet rommer også legalpanteheftelser, og det kreves derfor at megleren også opplyser om aktuelle legalpanteheftelser i eiendommen. Som følge av dette må innklagede erstatte klagerens utgifter til betaling av kommunens krav, herunder eventuelle renter av beløpet.

 

 

Konklusjon:

 

Advokat Nils A. Øgland må betale kr 60 319 med tillegg av eventuelle renter av beløpet til klageren.