Klage nr 2014129

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. desember 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      Aktiv Eiendomsmegling Grønland

Fremtiden Eiendomsmegling AS

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede. Klageren anfører at innklagede har gitt feil opplysninger i FINN-annonsen, og krever på bakgrunn av dette erstatning på kr 45 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren ikke gis medhold.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede den 26. august 2014. Kjøpesummen var

kr 3 920 000 pluss omkostninger.

 

Klageren anfører prinsipalt at prisantydning var lokkepris. Leiligheten ble i fjor solgt for kr 3 950 000, og ble lagt ut for salg høsten 2014 for kr 3 500 000.

 

Subsidiært anfører klageren at innklagede har brutt sin opplysningsplikt ved at leiligheten ble annonsert med parkett og funksjonell peis/ildsted, mens det i taksten fremgår at gulvet er laminat, og at peisen er dysfunksjonell.

 

Klageren anfører videre at innklagede skal ha vært meget aggressiv og offensiv i salgsprosessen.

 

På bakgrunn av ovennevnte krever klageren kr 45 000 i erstatning.

 


 

Innklagede har i hovedsak anført:

For klagerens anførsler om lokkepris, anfører innklagede at selger av leiligheten kjøpte den for kr 3 900 000 i oktober 2013. Selgeren ga i den tid inn bud på nevnte pris, til tross for at leiligheten hadde en takst på kr 3 500 000. Selger innga et såpass høyt bud fordi han svært gjerne ønsket å kjøpe leiligheten. Det ble ikke avholdt noen budrunde, og selger var den eneste budgiveren. Innklagede anfører at dette var en spesiell situasjon. Ett år senere, i august 2014, ønsket selgeren å selge leiligheten. Selgeren var da klar over at han ikke kunne forvente å få en like høy pris på leiligheten, som han selv hadde gitt. Leiligheten ble derfor lagt ut tilsvarende taksten på kr 3 500 000. Innklagede viser til at prisantydningen er tilsvarende andre leiligheter i samme område, som ble solgt på samme tidspunkt. Innklagede avviser på bakgrunn av dette anførsel om lokkepris.

 

Innklagede stiller seg uforstående til klagerens anførsler om aggressiv og offensiv opptreden fra innklagde. Innklagede påpeker for øvrig at det er en meglers oppgave å følge opp/ivareta interessenter i en budrunde på best mulig måte.

 

Når det gjelder anførsler om feil opplysninger, erkjenner innklagede at dets sto «parkett» i FINN-annonsen. Dette ble raskt korrigert både i taksten og i salgsoppgaven i god tid før budrunden, og før salgsoppgaven ble utdelt interessenter. Innklagede anfører at feilen ikke har virket inn på klagerens kjøp, da informasjonen fremgikk tydelig før budrunden startet. Innklagede påpeker at informasjonen også ble godkjent av klageren via tryggbudgvining.no, som var portalen klageren brukte for å inngi bud.

 

Innklagede avviser på bakgrunn av dette klagerens anførsler.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav på erstatning på grunn av påstått feil gitte opplysninger i FINN-annonse, samt lokkepris.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Nemnda har kommet til at det ikke er grunnlag for å si at innklagede har brukt lokkepris i nærværende sak. Etter det opplyste var det forrige gang leiligheten ble solgt, ingen budrunde, og kjøperen (nåværende selger) ville svært gjerne ha leiligheten og bød kr 3 900 000.

 

Når det gjelder anførslene om feil gitte opplysninger, fremgår det av FINN-annonsen at leiligheten er markedsført med parkett. I salgsoppgaven er dette korrigert. Det fremgår av salgsoppgaven at denne ble laget den 15. august 2014. Budet ble ifølge klageren inngitt 26. august 2014. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på når FINN-annonsen ble lagt ut og når feilen ble korrigert.

 

Nemnda finner det heller ikke sannsynliggjort at innklagede fremstod som meget aggressiv og offensiv i salgsprosessen.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.