Klage nr 2014140

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 16. februar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      Boa Eiendomsmegling Moss AS

 

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren deltok i en budrunde og mener innklagede allerede hadde videreformidlet en aksept av klagerens bud da selgeren aksepterte et annet bud. Klageren ønsker fastslått at innklagedes opptreden var i strid med god meglerskikk.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen avvises.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klageren innga et bud på kr 2 700 000. Innklagede ringte deretter klageren og sa at den andre budgiveren hadde trukket seg på grunn av finansiering. Ettersom det ikke var andre budgivere igjen hadde klageren vunnet budrunden, og selgeren hadde akseptert klagerens bud. Innklagede spurte så når det passet med overtakelse. Etter ca. 5-7 minutter ringte innklagede på nytt og fortalte at klageren mistet huset på grunn av finansiering. Huset var nå solgt til den andre budgiveren for kr 2 690 000.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Klageren deltok i budrunde den 20. oktober 2014. Da budrunden stoppet, hadde klageren høyeste bud på kr 2 700 000. Et bud stort kr 2 690 000 var inngitt av en annen budgiver.

 

 

Innklagede tok da på nytt kontakt med klagerens finansieringsinstitusjon. De kunne ikke bekrefte klagerens finansiering. Denne informasjonen ble videreformidlet til selgeren som dermed valgte å akseptere det nest høyeste budet hvor finansieringen var bekreftet. Klageren fikk aldri aksept på sitt bud.

 

Innklagede kan ikke se at det er grunnlag for klagen, eller at det er utvist klanderverdig atferd.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder innklagedes håndtering av budrunden.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren vil derfor ikke bli vurdert.

 

Utgangspunktet er at selgeren avgjør om et bud skal aksepteres. Partene har imidlertid forklart seg ulikt om hvorvidt innklagede har formidlet en aksept av klagerens bud eller ikke.

 

Reklamasjonsnemnda finner at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges ved nemndas skriftlige saksbehandling. Saken må følgelig avvises.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.