Klage nr 2014156

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 16. februar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      PrivatMegleren Benum & Johansen AS

 

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne deltok i en budrunde i regi av innklagede høsten 2014, og trodde de hadde inngått avtale med selgeren om kjøp av leilighet. Neste dag ble leiligheten solgt til en annen budgiver. Klagerne krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagerne ikke gis medhold.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Budrunden foregikk den 13. november 2014. Klagerne innga et bud på kr 2 500 000, som ikke ble akseptert av selgeren. Imidlertid fikk klagerne et motbud fra selgeren på kr 2 590 000 med akseptfrist til 16:30.

I samtale med innklagede kl. 16:20 aksepterte klagerne motbudet, men ville gjerne ha med hvitevarer og noen gjenstander i leiligheten, dersom dette ikke hadde affeksjonsverdi for selgeren. Klagerne anfører å ha gitt klar beskjed over telefon til innklagede om at de aksepterte prisen, og mener innklagede ga uttrykk for å ha forstått dette.

Budet ble etter råd fra innklagede også formulert i en SMS til innklagede med akseptfrist til kl. 17:00.

Kl. 17:03 fikk klagerne en melding fra innklagede med følgende beskjed:

«Pris 2.590.000 med dette løsøre. Vegglamper soverom 1, veggmonterte hyller på kjøkken og soverom 1 og 2, gardiner og oppheng for disse, oppvaskmaskin».

Klagerne trodde så at de hadde kjøpt leiligheten. Klagerne bestrider at de avslo motbudet.

 

Innklagede ringte så klagerne kl. 17:15 og ga beskjed om at det hadde kommet nye budgivere, og at en av disse hadde lagt inn bud på kr 2 600 000. Klagerne anfører at innklagede fortalte at det også var flere interessenter som dessverre ikke hadde hatt mulighet til å være påvisning den 12. november 2014.

 

Kvelden endte med at ny budrunde ble satt i gang. Leiligheten ble til slutt solgt for kr 2 675 000 den 14. november 2014.

 

Klagerne erkjenner at det kan være forhold som tilsier at de burde ha svart «OK» på SMS-en fra innklagede eller annet, men mener at innklagede som den profesjonelle part burde ha gjort dem klar over dette, dersom dette skulle vært avgjørende.

 

Klagerne mener innklagede har opptrådt uprofesjonelt og uetisk. Klagerne mener at de har kjøpt leiligheten for kr 2 590 000, men at leiligheten nå er solgt til noen andre.

 

På bakgrunn av ovenstående krever klagerne fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klagerne krever også erstatning.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede anfører at det er korrekt som klagerne hevder angående selgerens motbud. Motbud ble inngitt med akseptfrist kl. 15:30, senere forlenget til kl. 16:30.

Selgeren var derfor villig til å akseptere prisen i budet.

 

Innklagede hevder å ha forklart til klagerne at selgeren ikke ville være bundet av budet om de ikke aksepterte motbudet slik det var gitt av selgeren.

 

Innklagede anfører at klagerne avslo selgerens motbud, og kom med et nytt bud på kr 2 590 000 men med forbehold om at en rekke møbler skulle følge med. Akseptfristen ble satt til kl. 17.00. Selgeren aksepterte ikke klagerens bud med nevnte forbehold.

 

Innklagede mottok så et nytt bud på kr 2 600 000, og senere enda et på kr 2 675 000, begge uten forbehold. Selgeren valgte å akseptere sistnevnte.

 

Innklagede kan ikke se å ha opptrådt feil i budrunde.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk ved feil gjennomføring av budrunden.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Det fremgår av SMS fremlagt for nemnda at innklagede skrev til klagerne følgende den 13. november 2014.

 

«Pris 2.590.000 med dette løsøre. Vegglamper soverom 1, veggmonterte hyller på kjøkken og soverom 1 og 2, gardiner og oppheng for disse, oppvaskmaskin.»

 

SMS-en ble skrevet som et svar til klagernes bud med forbehold om diverse møbler. Det fremgår imidlertid av budjournalen, og offisielle SMS-er fra innklagede til alle interessenter, at motbudet aldri ble akseptert. Det er heller ikke innført aksept i budjournalen.

 

Nemnda har kommet til at SMS-en ikke kan gi grunnlag for at avtale er inngått. SMS-en nevner ikke at budet er akseptert, og virker mer som en bekreftelse på at klagernes inngitte bud med forbehold ble mottatt. Imidlertid finner nemnda at SMS-en er uheldig formulert. Innklagede er den profesjonelle part og burde klart og tydelig informert klagerne hva SMS-en betød. For en forbruker uten nevneverdig erfaring vil en slik SMS skape usikkerhet rundt budrunden.

 

Innklagede har ikke verken kommentert eller bestridt klagernes anførsel til SMS-en.

 

Nemnda har likevel kommet til at SMS-en ikke gir grunnlag for å si at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk. Uansett kan erstatningskravet heller ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.