Klage nr 2014176

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. april 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

 

Innklaget:

Sem & Johnsen Eiendomsmegling

Verdun Holding AS

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

I forbindelse med salg av klagerens bolig ble det i ulike avisannonser inntatt uriktige opplysninger om omkostningene ved salget. Klageren krever derfor at innklagede dekker utgiftene til annonseringen, til sammen kr 34 875.

 

Klageren er representert ved advokat.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren gis medhold.

 

Klageren har i hovedsak anført:

I forbindelse med salg av klagerens bolig ble det av innklagede opplyst i annonser inntatt i Aftenposten og Finansavisen at omkostningene ved salget ville utgjøre kr 772 622. Dette var imidlertid ikke riktig da omkostningene utgjorde et langt lavere beløp, nemlig kr 272 622.

 

Boligen skulle annonseres i Finansavisen den 6. og den 10. juni 2014, og i Aftenposten den 7. og den 10. juni 2014. Den 7. juni 2014 oppdaget klageren feilen i Aftenposten ved en

 

tilfeldighet. Hun ringte da innklagede og ba om at feilen ble rettet. Innklagede svarte at de hadde dårlig erfaring med Aftenposten, og at de ikke kunne gjøre noe med feilen ettersom det var pinseaften og uansett for sent. Innklagede formidlet aldri til klageren at det ble gjort forsøk på å rette opp disse feilannonsene. Klageren gjorde derfor selv gjentatte henvendelser til Aftenposten i løpet av den samme helgen. Avisen rettet da feilen forut for utgivelsen den 10. juni 2014. Dette var for øvrig svært viktig ettersom første visning var planlagt samme dag. Feilannonseringen i Finansavisen ble imidlertid ikke oppdaget av klageren før visningsdagen.

Klageren mener de feilaktige opplysningene kan ha virket inn på interessen for boligen, som for øvrig ble solgt for kr 700 000 under prisantydning. Klageren krever derfor at innklagede dekker utgiftene til annonseringen, til sammen kr 34 875.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede inngikk oppdragsavtalen med klageren i februar 2014. I avisannonsene i Finansavisen og Aftenposten ble det på grunn av en skrivefeil oppgitt feil sum hva gjaldt omkostningene ved kjøp av klagerens bolig. Opplysningen ble rettet i annonsen som ble trykket i Aftenposten den 10. juni 2014, samme dag som visningen. Tross iherdige forsøk klarte imidlertid ikke innklagede å få endret opplysningene i annonsen som ble trykket i Finansavisen den 10. juni 2014. Innklagede fikk ikke kontakt med ansatte i Finansavisen ettersom både den 8. og 9. juni var helligdager grunnet pinsehøytiden. Innklagede ble senere fortalt av sin annonsekontakt i Finansavisen at det uansett ikke ville ha vært mulig å endre opplysningene ettersom annonsen allerede var ferdigtrykket grunnet høytiden.

 

Innklagede kan ikke se at klageren har oppnådd en lavere salgssum på grunn av denne skrivefeilen. Skrivefeilen har således ikke påvirket salget.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder feilaktige opplysninger i to avisannonser. Klageren krever dekket sine utgifter til annonseringen.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter

Innklagede har erkjent at avisannonsene inneholdt uriktige opplysninger om omkostningene ved salget. De uriktige opplysningene må innklagede bære ansvaret for, og kan ikke kreve at klageren skal betale utgiftene, opplyst å utgjøre kr 34 875, for feilannonseringen i Aftenposten og Finansavisen.

 

 

Konklusjon:

 

Sem & Johnsen Eiendomsmegling Verdun Holding AS kan ikke kreve at klageren skal betale utgiftene for feilannonseringen.