Klage nr:
132/05
Avgjort:
07.02.2006
Saken gjelder:
Påstått arealsvikt
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Hallingdal

Saksframstilling

Klagerne kjøpte i august 2004 gjeldende eiendom gjennom innklagede. Av salgsoppgaven fremkom det at BOA utgjorde 131 kvm. Klagerne takserte boligen pånytt i 2005. Boligen viste seg da å være 117 kvm. Innklagede hevder at dette er feil da takstmannen ikke har medregnet soverom i anneks som boligareal og at avvik i boligarealet således ikke foreligger.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Enebolig ble kjøpt gjennom innklagede i september [august] i 2004. Boligarealet var i salgsoppgaven opplyst til å være 131 kvm. Det var megler som selv hadde foretatt oppmålingen. Det ble etter noen måneder oppdaget fukt i kjelleren. Reparasjoner ble foretatt og taksering av boligen ble gjort i juni 2005. Det fremkommer da at boligen kun er 117 kvm. Innklagede blir informert og megler foretar ny måling og han finner også at boligarealet er 117 kvm.

Innklagede tilbyr så klagerne en kompensasjon for feilen på mellom kr 10.000 og 15.000. Dette finner klagerne å være for lite. Kvadratmeterprisen utgjør kr8.091 og klagerne finner en kompensasjon på mellom kr 60.000 og 70.000 rimelig. Dette avvises av innklagede. Innklagede henviser klagerne samtidig til å klage forholdet inn for eierskifteforsikringsselskapet.

Klagerne føler seg lurt av eiendomsmeglingsfirmaet da de har fått en bolig som har 10 % mindre boligareal.

Innklagede anfører:

Innklagede blir av klagerne i juli 2005 gjort oppmerksom på arealavviket som fremkommer etter takseringen. Megler foretok da en kontrollmåling og fikk takstmannens oppgitte areal til å være korrekt. Uvisst av hvilken grunn ble annekset ikke målt. Arealavvik ble da konstatert og klagerne ble anbefalt åklage forholdet inn for eierskifteforsikringsselskapet. Her ble klagen avvist.

Ved gjennomgang av saken igjen nå, viser det seg at takstmannen har unnlatt å oppgi soverom i anneks som boligareal. Innklagede har tatt dette opp med takstmannen som vel [vil] kunne bekrefte at disse rom gjerne kunne angis som boligareal. Innklagede har også kontaktet Norges Takseringsforbund som bekrefter at samlet boligareal for hele eiendommen skal gjelde.

På bakgrunn av dette kan innklagede ikke lenger se at det er avvik i boligareal.

For ordens skyld nevner innklagede at oppgitt bruttoareal i salgsoppgaven er 180 kvm., den samme takstmannen som nevnt over, har beregnet dette til 192 kvm + 43 kvm, altså 235 kvm. Her har klagerne fått 55 kvm mer enn oppgitt. Innklagede har vurdert kjeller med lavere takhøyde slik at den ikke skulle oppgis i bruttoarealet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstand om arealsvikt.

Reklamasjonsnemnda tar utgangspunkt i at det i prospektet er opplyst et boligareal på 131 m2. Boligarealet er ikke relatert til eneboligen, men til bebyggelsen. Dermed må også boligarealet i annekset inkluderes. Forutsatt at annekset fyller kravene til boligareal (bygningsmessig innredet til sitt formål samt overflatebehandlet, jf. NS 3940 punkt 6.4.1), foreligger det ikke arealsvikt. Hvorvidt innklagede da kan ha gjort en eller flere feilaktige målinger, får derfor ingen betydning.

Kravet kan i så fall ikke føre frem.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 7. februar 2006

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant