Klage nr 2015118

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 7.desember 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Smart Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede. Klageren hadde ikke vært på visning før hun la inn bud. Hun anfører at det foreligger en rekke feil og mangler med leiligheten, og at megleren har gitt feilaktige opplysninger. Klageren krever erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren la inn bud på en leilighet før hun hadde sett den. Hun spurte megleren flere ganger om visning før akseptfristen på budet gikk ut, uten å lykkes.

 

Klageren krever erstatning.

 

Klageren hevder at hun ikke kan bo i leiligheten med den tilstanden den har. Hun anfører at hun har betalt for mye, og forventer en tilbakebetaling.

 

Søndag 5. april 2015 lastet klageren ned salgsoppgaven fra FINN.no. Samme dag la hun inn bud eiendommen. Mandag 6. april 2015 fikk hun beskjed om at budet var registrert, og at megleren skulle sjekke finansieringen fra banken hennes på tirsdag. Dette grunnet at det var påskehelgen. Klageren ringte til selgeren for å få se på leiligheten. Hun ringte deretter

 

 

megleren for visning, men han var i Frankrike. Klageren fikk derfor telefonnummeret til en annen på kontoret. Han hadde imidlertid ikke mulighet til å holde visning før dagen etter. Klageren hevder at hun som kjøper derfor ikke hadde mulighet til å undersøke leiligheten nøye før akseptfristen gikk ut. Hvis hun hadde fått sett leiligheten før akseptfristen gikk ut, hadde hun trukket tilbake budet.

 

Den 7. april 2015 fikk klageren beskjed fra megleren om at finansieringen var bekreftet, og at alt var ok. Klageren hevder at megleren ikke kontaktet den bankkontakten hun hadde oppgitt. Dagen etter ringte megleren til klageren med beskjed om at budet var akseptert. Klageren fikk se leiligheten samme dagen og sender en rekke spørsmål til megleren om leilighetens tilstand.

 

Bad

Vannet flyter ut over hele gulvet når man dusjer. Det lekker i dusjbatteriet, og flisene på gulvet sprekker. Det stemmer ikke slik det var opplyst i selgerens egenerklæring at badet var nytt i 2014. Klageren fikk ikke dokumentasjon fra oppgraderingen.

 

Kjøkken og terrasse

Kjøkkenet er delvis nytt. Skapene lukter veldig mye røyk, og er ikke i henhold til salgsoppgaven. Det er feil på kjøkkenbenken. Hele leiligheten, inkludert terassen lukter røyk. Klageren får hodepine av røyklukten. Terrassen har også skjulte feil.

 

Vedtekter og husordensregler

Megleren leverte ikke vedtekter og husordensregler ved kontraktsigneringen 11. mai 2015.

 

Garasjen:

Automatisk portåpner var ikke levert ved overtakelse.

 

Megleren og selgeren har gitt feilaktige opplysninger. Selgeren har holdt tilbake opplysninger om boligen.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede hadde fått i oppdrag å selge leiligheten. Det ble satt opp visning 29. mars 2015. Det var ca 10 grupperinger på visningen. Totalt var det 9 personer som var registrert som interessenter etter visningen var over. Dette inkluderte en person som var på privat visning dagen før. Innklagede fulgte interessentene opp neste dag, og megleren hadde et par stykker som vurderte å legge inn bud, samt en ekstra privatvisning igjen for den ene av disse.

 

I påsken kom det inn et bud via Bank ID ca klokken 12.45. Innklagede var på flyplassen i Marseille. Innklagede formidlet budet videre til selgeren. Megleren kontaktet så budgiveren for å informere om at budet er mottatt, og at interessenter vil bli informert. Innklagede sendte informasjon til interessentene om budet tidlig neste morgen. Innklagede får en telefon fra budgiveren om at hun ønsker å se på leiligheten. Innklagede er i Frankrike så han gir henne telefonnummeret til en annen på kontoret slik at hun kan avtale visningstidspunkt med han. Det kommer etter hvert frem at hun ikke var på visning, og at hun ikke hadde sett leiligheten før hun la inn bud.

 

Budet ble akseptert innen fristen, og megleren sendte aksept til klageren den 8. april 2015

  1. 10.58 etter nok en gang ha fulgt opp de andre interessentene.

 

Innklagede fikk en mail fra klageren den 9. april 2015 med et brev datert den 8. april 2015, hvor hun listet opp en rekke forhold i leiligheten som hun ikke var fornøyd med. Innklagede svarte på brevet og som hovedpunkt så det ut til at klageren ønsket å redusere prisen på budet som allerede var akseptert. Det ble sendt noen mailer frem og tilbake omkring at klageren ønsket å heve handelen.

 

Innklagede var med på overtakelsen av leiligheten, og denne varte i over en time. Alt i leiligheten ble nøye gjennomgått, og klageren signerte overtakelsesprotokollen til slutt.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klagerne og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren har ikke nemnda rett til å behandle og det vil derfor ikke bli vurdert.

Klageren har i dokumenter tilsendt nemnda listet opp en rekke feil og mangler som omhandler forholdet til selgeren. Nemnda finner det klart at det er et forhold mellom selgeren og klageren, og innklagede uvedkommende.

 

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.