Klage nr:
170/05
Avgjort:
28.03.2006
Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling
Foretakets navn:
Proff Eiendomsmegling

Saksframstilling

Klageren kjøpte eiendom gjennom innklagede. Klageren klager på generelt dårlig saksbehandling.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren anser innklagede for å være ansvarsløs, passiv, være lite tilgjengelig og for å komme med løftebrudd. Innklagede har ikke fått greie på og formidlet feil og mangler. Innklagede har holdt tilbake en rekke viktige opplysninger angående feil og mangler ved eiendommen.

Egenerklæringsskjema

Ved kontraktsinngåelse 11.09.03 fikk ikke klageren komplett egenerklæringsskjema, kun utkast av side 3, uten tilleggsbemerkninger. Dette har de fått senere med innstemplingsdato 12.09.03.

Påståtte mangler/boligens alder

17.01.04 hentet klager nøkler til eiendommen. Ved egen besiktigelse av eiendommen så klageren en mengde mangler som de med en gang påpekte. 20.01.04 sendte klager det første klagebrevet til megler. 22.01.04 innflytting.

I følge salgsoppgaven skulle huset holde en høy standard. Kan man skrive dette når huset er kaldt, fuktig og har diverse øvrige mangler som for eksempel råte på bad i 1. etasje, dårlig eller ingen isolering på loft, kjeller kan ikke brukes på grunn av vannstand på mellom 1-41 cm. Konsekvensen av dette er blant annet høy strømregning.

Innklagede må ha visst om manglende drenering, manglende isolering av loft, fukt/vann i kjelleren, ødelagt sentralstøvsuger, interiørmaling utendørs, tette sluk og rennende sisterne.

Hva som følger med i handelen

Hvordan kan innklagede godkjenne fjerning av panelovner, gardinstenger, brannvarslere, parabolantenne, skap og garderober uten at noen avtale om dette var skrevet?

Vasking

Innklagede burde sett at huset var skittent innvendig.

Banklån

Innklagede skulle hjelpe til med lån i banken. Innklagede forsvant isteden fra kontraktsmøtet uten å varsle. Klageren ble sittende å vente på innklagede og bankkontakt i over en time, uten å bli informert. Etter lang tids venting fikk de høre at han [megleren] hadde gått. Klageren fikk ikke lån i banken fordi innklagede ikke var der å for å anbefale dem. Klageren var da tvunget til å snarest få lån i en annen bank. Dette er ansvarsløshet og arroganse av beste merke.

Budprosessen/pressing av pris

Innklagede burde opplyst under budrunden at de var eneste byder og at de bød over seg selv. Dette er usmaklig av innklagede. Klageren vil nå i ettertid få svar på hvilke andre bud innklagede støttet seg på. Kanskje alt var bløff? Klageren vil at innklagede nå i ettertid tar på seg skylden og regulerer salgssummen til klagerens opprinnelige bud. Hvordan dette gjøres er ikke klagerens problem.

Innklagede presset prisen høyere enn hva som var markedspris for lignende boliger i tilsvarende strøk. Klageren mener at innklagede spilte på at klageren kom nordfra og ikke minst enslig kvinne, som ikke kjente til eiendomsmarkedet i denne landsdelen.

Eierskifteforsikring

Da manglene ved huset dukket opp etter få dager hjalp ikke innklagede til med for eksempel å kontakte eierskifteforsikringen eller med andre råd i denne vanskelige situasjonen. Antakelig gikk innklagede ut fra klagerens ukyndighet i å skrive klagebrev. Innklagede ville kanskje få selskapet til å avvise skadeerstatningen, slik at det kom selger til gode.

Innklagede var lojal mot selger, men ikke overfor kjøper.

Bygging på nabotomten

Innklagede opplyste ikke om at naboen skulle bygge en stor dobbeltgarasje foran klagers kjøkkenvindu, noe som tok mesteparten av utsikten. Dette må innklagede ha visst om.

Privat vei

Innklagede opplyste heller ikke om at veien var privat, og at klager og naboen betaler 1000-talls kroner samt eget arbeid iå vedlikehold denne.

Prisantydninger

Hvorfor ble huset presentert med en verdi på 2 200 000 kroner, og senere satt opp til 2 300 000 kroner når klageren kom inn som eneste budgiver? Når gjorde megler denne endringen? Hva foranlediget dette? Dette har klager ikke fått svar på.

Klageren mener innklagede ikke oppfyller kravet til god meglerskikk i sin meglergjerning.

Innklagede anfører:

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema ble gjennomgått og underskrevet på kontraktsmøtet. Klageren har selv sett siden med avkrysninger som fulgte med i salgsoppgaven, og var kjent med dette. Det ble også laget et nytt skjema likt vedlegget til salgsoppgaven på kontraktsmøtet.

Påståtte mangler/boligens alder

Boligen er fra 1930/2000. Innklagede og klageren hadde lange samtaler om eiendommen før budet ble akseptert. Ved besiktigelsen har klager sett at eiendommen ikke er ny. Det er umulig å ikke kunne oppdage. I tillegg står det i egenerklæringsskjemaet at det er fukt i kjeller/underetasje. Boligen er slik innvendig at det er klare skiller mellom ny og gammel del. Dette har klageren tidligere erkjent i samtaler.

Når det gjelder drenering fremkommer det av egenerklæringen at det er vann i kjeller/underetg. Det er jo et tydelig signal på at dreneringen ikke fungerer. At loftet ikke var isolert, sentralstøvsuger ødelagt, feil maling, tette sluk eller rennende sisterne kjente innklagede ikke til. Dette anser ikke innklagede for å være mangler megler skal kjenne til når ikke selger har påføyd det i egenerklæringen.

Hva som følger med i handelen

Innklagede bruker standardskjema fra NEF over hva som skal følge en eiendom. I overtakelsesprotokollen var det kun nevnt gardinstenger som mangelfullt. Innklagede har ikke «godkjent» i ettertid at noe annet skulle være fjernet som for eksempel panelovner.

Vasking

Innklagede var ikke tilstede på overtakelsen og kan ikke ta stilling til vasking. Det fremkommer i overtakelsesprotokollen at klager har akseptert rengjøringen.

Banklån

Etter å ha skrevet kontrakt ble klager og innklagede enige om at klager skulle stikke ned til banken som innklagede er samlokalisert med. Innklagede takket for møtet og gikk. Innklagede sa i fra til en i banken at klageren skulle komme. Klageren har tydeligvis misforstått hvem som skulle treffe hvem, og det er beklagelig. Klageren hadde dog finansiering fra en annen bank før budet ble akseptert, slik at dette ikke fikk noen konsekvens for kjøpet.

Budprosessen/ pressing av pris

Det er direkte løgn fra klageren at det skulle ha vært andre budgivere med i budprosessen. Budskjemaet viser motbud fra selger og nye bud fra klager. Dette er også gått gjennom med klager før klagebrevet ble sendt til klagenemnda. Innklagede er meget opprørt over å bli anklaget for et slikt forhold.

Prisantydningen var kr. 2 200 000 kroner, og klagere fikk eiendommen for

2 100 000 kroner. At innklagede skal ha presset prisen høyere enn markedspris, faller på sin egen urimelighet.

Eierskifteforsikring

Klager forsøker å insinuere at innklagede ikke ville hjelpe. Innklagede forklarte klager nøye hva hun skulle gjøre i forhold til eierforsikringsselskapet, og har hjulpet så langt han mener er forsvarlig ut fra sin rolle som mellommann.

Bygging på nabotomten

Innklagede visste ikke noe om at det skulle bygges på nabotomten. Dette er et forhold selger må forklare da det er selger som evt. har mottatt nabovarsel. Det fremkommer ikke noe av selgers egenerklæringsskjema om garasjen.

Privat vei

Det fremkommer i salgsoppgaven at det er privat vei tilhørende eiendommen.

Prisantydninger

Klager har rett i at det er brukt to prisantydninger. Ved en feil i annonse iavisen ble det brukt 2 300 000 kroner. Dette var feil, og både i salgsoppgaven som klager har fått, på finn.no, og innklagedes meglerprogram er det 2 200 000 som gjelder. Denne feilen er selvfølgelig ikke brukt mot klager. At klageren i ettertid skal påstå noe sånt er løgn.

Klageren kommer med flere løse påstander som skal være med å svekke tittelen statsautorisert eiendomsmegler. Innklagede ser ingen faktiske dokumenterbare forhold å kommentere, og synes det hele taler for seg, hvor useriøst anklagene er.

Klagerens ytterligere anførsler:

Egenerklæringsskjema

Det fulgte ikke med egenerklæringsskjema med salgsoppgaven. Denne så klageren først ved kontraktsmøtet, og da kun side 3. Side 1 og 2 fikk klageren først kopi av sammen med papirer fra eierskifteselskapet, hvor det på kopien av egenerklæringsskjemaet er påstemplet «mottatt 12.09.03».

Påståtte mangler/boligens alder

Selgeren sa at det ikke var mer vann i kjelleren enn det klager så på visning, ca et glass vann, 2 dl. Klageren trodde på ham, og lurer på hvorfor han ikke presiserte «vanninnsig» som tilleggsbemerkning i skjemaet.

Eiendommen presenteres som restaurert i 2000. Innklagede opplyste på forespørsel, før klager mottok salgsoppgave, at den egentlig var fra 1930. Innvendig var det ikke mye som tydet på at eiendommen var fra 1930. Det var lagt nye gulv, og klager antok at det var gjort godt grunnarbeid, og at gulvet ikke var lagt over råtne bjelker.

Innklagede har gjort en verdivurdering og burde derfor ha sjekket eiendommen grundig. Innklagede burde visst om blant annet manglende drenering og uisolert loft eller så har de blitt lurt av selger slik klageren ble.

Eiendommen presenteres som om den burde være ny og strøken, men klager har i ettertid fått vite at det var så mye vann i kjelleren at strømmen gikk, og at det sto vann i kjelleren i hele byggeperioden. Selger skriver i ettertid og indirekte innrømmer manglende drenering. En liten våt flekk i kjelleren sier ikke klageren at huset ikke var drenert. Innklagede burde gjort en grundigere undersøkelse før de satte verdien. Huset er priset som nytt. Manglende sentralstøvsuger, rennende sisterner og tette sluk burde innklagede visst om.

Hva som følger med i handelen

Klageren fikk ingen gjenpart av overtakelsesprotokoll. Klageren måtte ringe selger for å få opplyst målerstand, da hun ikke noterte denne selv.

Innklagede sa til klager at det var vanlig praksis hos dem å fjerne panelovner, røykvarslere, garderobeskap og gardinstenger. Innklagede ba klageren sende skriftlig klage til eierskifteselskapet. Innklagede burde heller kanskje tatt det opp med selgeren.

Vasking

Klageren fikk ikke alle nøkler, kun en da selger skulle tilbake for å gjøre rent kjøkkenvifte. Klageren var ikke fornøyd med renholdet men trodde på selger i at han skulle gjøre rent samtidig med at han beholdt nøkler for å rengjøre kjøkkenviften. Klageren innser i ettertid at det burde vært anmerket i skjema, og at det var dumt at dette ikke ble gjort.

Banklån

Innklagede skulle avtale møte i banken angående lån. Klageren håpet på bedre rente enn i egen bank. Møtet var ikke avtalt da klageren kom på kontraktsmøtet. Både selgeren og klageren ble sittende å vante på innklagede i over en time. Klageren fikk til slutt et møte, men ble ikke innvilget lån. Banken var ikke informert på forhånd fra innklagedes side.

Budprossen/ pressing av pris

Under budgivning ble klager ikke opplyst om at hun bød over seg selv. Innklagede sa kun at selgeren ønsket mer for eiendommen. Klageren burde blitt opplyst om at hun var eneste budgiver og at selger kunne by samtidig. Da hadde klageren stoppet ved første bud.

Klagere fikk kun et prospekt av selgeren, der prisantydningen var 2300000kroner. Senere fikk klageren en kopi fra eierskifteselskapet av prospektet med prisantydning 2200000 kroner. Klageren mener å ha gitt en alt for høy pris for eiendommen i forhold til tilsvarende boliger i området. Ut i fra prisen måtte klageren anta at hun kjøpte nærmest «ny» bolig.

Eierskifteforsikring

Det var mye å klage på som klageren gikk til innklagede med. Innklagedes hjelp besto i å be klager sende en skriftlig klage til eierskifteselskapet. Innklagede tok ikke kontakt med selskapet selv. Det er kanskje vanlig?

Bygging på nabotomten

Klageren burde blitt opplyst om naboens garasjeeiendom. Nabovarsel var blitt sendt selger, men selger sa at varsel heller burde bli sendt til kjøperen, altså klageren.

Privat vei

Selv om veien er privat ble det ikke opplyst om at klageren og naboen skulle vedlikeholde veien. Klageren har lagt flere tusen kroner i grus og vedlikehold, og mistet søppeltømming i flere måneder på grunn av dårlig veistandard. Selgeren sa de brukte ca 1 000 kroner på vei i året, faktum er at det kostet 3 ganger mer, pluss arbeid. Dette burde også innklagede opplyst/visst om.

I forhold til de alvorlige råteskadene ved eiendommen som nå er avdekket, stiller klageren spørsmålet ved hvilken undersøkelsesplikt/opplysningsplikt innklagede har.

Klageren har sendt med en foreløpig bygningsvurdering.

Klageren fikk tilbud av selgeren om å kjøpe et spesiallaget spisebord, men avslo da hun ikke hadde råd. Innklagede sa da at han kunne være interessert i å kjøpe det. Klageren antok at hvis de ikke fikk solgt bordet, ville de måtte la det stå igjen pga. lengden og størrelsen.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Egenerklæringsskjema

Innklagede viser til sitt tidligere svar om erklæringsskjemaet. Innklagede kan ikke erindre at noen sider ikke var sett av kjøper før kontraktsmøtet. Det som er relevant for kjøperen er siden hvor selgeren har krysset av hva han kjenner til om eventuelle feil og mangler på eiendommen, og denne har klageren sett på forhånd.

Påståtte mangler/boligens alder

Innklagede viser til tidligere svar. Innklagede ønsker å tillegge at det er et anerkjent byggefirma som har utført ombyggingen/påbyggingen og at innklagede ikke hadde noen indikasjoner på at arbeidet skulle være mangelfullt/feilaktig utført.

Klager bekrefter at de har fått opplyst at eiendommen er fra 1930.

Når det gjelder vann i kjeller viser innklagede til egenerklæringen hvor dette står og det var også synlig under visning. Innklagede kjenner ikke til at det har vært så mye vann i kjelleren at strømmen skulle være koblet ut.

Privat vei

Når det gjelder veien forholder innklagede seg til hva som er sagt av selgeren. Innklagede hadde ingen indikasjon på at det skulle koste mye mer enn det selgeren bekreftet; ca. 1000 kroner i året.

Når det gjelder stuebordet, solgte selgeren det til en tredjeperson.

For øvrig viser innklagede til sitt tidligere tilsvar.

Klagerens atter ytterligere anførsler:

Ingen nye anførsler.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder generell misnøye med saksbehandlingen og klager ber Reklamasjonsnemnda ta stilling til hvorvidt innklagede har opptrådt i henhold til god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda behandler bare krav mot eiendomsmegler og ikke krav mot selgeren av fast eiendom.

Videre baserer Reklamasjonsnemnda seg bare på hva som kan dokumenteres skriftlig. Hvor det er påstand mot påstand som i denne saken, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres.

Reklamasjonsnemndaskonklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 28. mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant