Klage nr:
200/06
Avgjort:
26.05.2006
Saken gjelder:
Krav om erstatning
Foretakets navn:
ABCenter Stavanger AS

Saksframstilling

Krav om erstatning som følge av at innklagede lovet høyere salgspris for eiendommen enn hva som faktisk ble oppnådd.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsket å kjøpe en leilighet som var under bygging. Denne var innflyttingsklar 30. september 2005. Klageren tok kontakt med innklagede. Klageren og innklagede ble enige om å oppnå en salgspris for klagerens hus på minst kr 2.850.000, som også var prisen på den nye leiligheten. Innklagede sa at klageren trolig kunne regne med enda mer, ettersom beliggenheten var så spesiell (eiendommen ligger rett ved sjøen). Klageren ble da beroliget og kjøpte den nye leiligheten.

Eiendommen skulle legges ut for salg i slutten av april. Det gikk ikke så bra. Det var mange mennesker, men ingen bud. Megleren, som hadde oppdraget først sluttet, og det begynte en ny. Denne sluttet også etter en tid. Klageren fikk beskjed om å finne seg et nytt meglerforetak, da innklagede kun ønsket å selge nye hus fra da av.

Innklagede hadde overpriset huset så kraftig at ingen la inn bud. Klageren fikk ny megler, og huset er nå solgt for kr 2.440.000. Klageren føler seg lurt og gått på en kraftig økonomisk smell. Klageren forventer en kompensasjon for det inntrufne.

Innklagede anfører:

Innklagede mener at prissetting er en vurdering av hvor mye man kan forvente at boligen vil kunne selges for på det åpne marked. Dette vurderes ut fra standard, beliggenhet, størrelse og andre forhold som spiller inn. Megler bruker sin erfaring fra markedet for øvrig for å foreta denne vurderingen.

En vurdering vil selvsagt alltid kunne preges av meglers subjektive oppfatning, og i noen tilfeller mer enn andre. I dette tilfellet falt boligen i smak hos vedkommende megler, som ble sjarmert av eiendommens beliggenhet og dens nærhet til sjøen. Dermed ble boligens størrelse mindre vektlagt enn den burde værti prisvurderingen.

Megler har imidlertid aldri lovet noen fast pris på boligen. Det er helt umulig når man opererer på et åpent marked. Innklagede håper at klageren aldri har forstått det slik at innklagede foretak skal kjøpe boligen dersom den ikke ble solgt, da det ville vært helt ulovlig. Den eneste garantien innklagede opererer med er at dersom det ikke kommer inn bud på prisantydning eller høyere, slipper selgeren å betale i det hele tatt.

Innklagede beklager at klageren sitter igjen med en følelse av dårlig oppfølging.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning som følge av at salgspris for klagerens eiendom ble lavere enn forespeilet.

Innklagede har forespeilet en salgspris på minst kr 2.850.000. Klageren har tolket dette som et løfte fra innklagedes side, og av den grunn kjøpt en ny leilighet i samme prisklasse. Innklagede bestrider at det er gitt et løfte om salgspris på kr 2.850.000.

Det kan være grunn til å rette en viss kritikk mot innklagede dersom dennes utsagn har gitt klageren klare forhåpninger om hvilken pris det er mulig å oppnå. På den annen side må enhver være kjent med at det er markedet som styrer endelig oppnådd pris for en eiendom.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 26.05.06.

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant