Klage nr:
211/06
Avgjort:
13.06.2006
Saken gjelder:
Krav om erstatning som følge av uriktige opplysninger fra innklagede
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Ny Bolig

Saksframstilling

Saken gjelder krav om erstatning som følge av påstand om uriktige opplysninger fra innklagede om røropplegg i leilighet.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne signerte den 14.09.05 en kjøpekontrakt på en ny leilighet. Leiligheten ble overtatt den 23.09.05. Før kjøpet hadde klagerne vært på visning to ganger, hvor de blant annet fikk utlevert salgsoppgave samt brosjyrer for prosjektet.

I salgsoppgaven datert 28.06.05 til gjeldende leilighet står følgende under «innhold»: «leiligheten er pt delt inn i entre, stue med åpen kjøkkenløsning, 3soverom, 1 bad og 1 innvendig bod. Det er utgang til balkong fra to av soverommene samt fra stuen. Det er mulig å lage hybel av det ene soverommet og boden. Røropplegg ligger klart til å innrede bad i bod samt lage hybelkjøkken i entre».

Den ene av klagernes far fikk også tilsendt salgsoppgave over leiligheten. Denne er datert 30.08.05. I denne står under innhold: «leiligheten ligger i 6. etasje. Inneholder entrè, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom og bad. Utgang til balkonger både fra soverommet og fra stuen. I tillegg følger og en hybel med egen inngang».

Ettersom det ikke var samsvar mellom innholdet i de to salgsoppgavene på dette punkt, spurte klagerne spesielt etter rørene til hybelløsningen da de var på siste visning (09.09.05). Innklagede fortalte da følgende: Alle rørene skulle være på plass, det var bare å skru opp servant, toalett og dusj. Også hybelkjøkken var bare å koble opp. I følge innklagede skulle dette ikke by på problemer, siden alle rørene allerede var på plass. Innklagede har sener hevdet at han ikke har sagt dette, på grunnlag av at han ikke hadde noe belegg for å vite det. Dette forundrer klagerne, da de også har en venninne som var med på visningen som hørte at innklagede sa dette.

For klagerne ble det et sjokk da snekkeren, som de hadde innleid til å gjøre ferdig hybelen kom, ogfortalte at det ikke var annet enn avløp som lå i veggen fra før. Snekkeren hadde også arbeidet med en leilighet i 5. etasje, og der var alle rørene klare. Den ene av klagerne ringte den 13.10.05 til innklagede. Han uttrykte forundring over at rørene manglet. Innklagede ba klageren ringe utbygger. Utbyggers representant kom den 17.10.05 til leiligheten og så på veggene, og skulle siden komme tilbake med en tilbakemelding. Den 24.10.05 fikk klagerne beskjed om at det ikke skulle ligge rør på stedet og at de ikke ville dekke kostnadene ved dette.

Klagerne har sendt reklamasjon på leiligheten både til innklagede og til utbygger. Begge har tilbakevist reklamasjonen på bakgrunn av det fra starten av ikke var planlagt å legge rør klart i boden eller til hybelkjøkken. Klagerne mener at dette ikke har noen betydning for saken, ettersom klagerne har blitt fortalt at badet skulle være klart til innredning både på visning og pr salgsoppgave. Likeens skulle også alt ligge klart til montering av hybelkjøkken.

Klagerne mener at innklagede betaler de ekstra utgifter klagerne har hatt i forbindelse med ferdigstilling av hybel, som følge av at rør ikke var som beskrevet i salgsoppgave, totalt kr 34.750.

Innklagede anfører:

I tillegg til det generelle prospektet for hele prosjektet ble det laget en annonse på Finn.no og en salgsoppgave for leiligheten. På plantegningen var det stiplet plass for plassering av dusj, servant og wc på badet, og videre for plassering av minikjøkken i gang.

På plantegningen var det stiplet plass for plassering av dusj, servant og wc på badet og videre for plassering av minikjøkken i gang.

Klagerne har på visningen forstått det slik at det er strukket frem rør til de forskjellige punktene på badet, og at det skulle ligge klart bak veggen, spesifikt ved hhv dusj, wc og servant. Dette er ikke spesifikt opplyst av innklagede. Innklagede har opplyst at det var klart for innredning, og innklagede har tidligere beklaget at klagerne har oppfattet det slik at det var strukket helt frem bak veggen til hvert punkt på badet.

På visning kunne man se et fordelerskap, under der hvor dusjen er stiplet inn, og det er fra dette skapet vannrørene må strekkes, da hhv til dusj, servant og wc. Når det gjelder minikjøkkenet ligger røropplegget i sjakten ved siden av der hvor minikjøkkenet er stipulert. I tillegg til at det var etablert tilgang til vann i badet og kjøkkenet, var det etablert avløp fra kjøkken, dusj, vask ogtoalett. Badet var således forberedt for innredning.

Klagernes reklamasjon omhandler fremføring av røropplegg fra fordelerskap til servant og til toalett. Etter innklagedes oppfatning reflekterer det beløpet klagerne søker dekket ikke kun dette, men også resterende rørleggerarbeid for å få etablert hybeldelen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede opererte med to ulike salgsoppgaver. På visning den 04.09.05 fikk klageren utlevert salgsoppgave datert 28.06.05 der det står at «røropplegg ligger klart til å innrede bad i bod samt lage hybelkjøkken i entre».

Klagerne holder fast ved at innklagede på visning sa at alle rørene skulle være på plass, og det var bare å skru opp servant, toalett og dusj.

Innklagede skriver i sitt tilsvar at det beløpet klagerne ønsker dekket ikke bare gjelder fremføring av røropplegg, men også resterende rørleggerarbeide med å etablere hybeldelen. Ekstraarbeide som følge av manglende røropplegg kom på kr 21.250 for bad og kr 13.500 for kjøkkenkrok. Dette er dokumentert med vedlagte fakturaer. Innklagede ble kontaktet straks problemet oppstod. De hadde da mulighet til å gjøre fremføringen selv dersom de mener at det kunne gjøres billigere.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede fremholder at så lenge det gjenstår arbeider med innredning av bad og montering av kjøkken, er det rimelig å forvente at kontraktsbildet kan være uklart. Det var klarlagt for innredning og ikke spesifisert kostnader i forbindelse med dette.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning for utgifter til å legge opp rør til bad og hybelkjøkken.

Reklamasjonsnemnda behandler bare krav mot eiendomsmeglere. Krav mot selgere av fast eiendom må eventuelt rettes mot disse.

Kravet som er basert på manglende røropplegg, kan ikke rettes mot innklagede, men må eventuelt rettes mot selgeren av eiendommen. Det kan være noe uklart hva som er avtalt om røropplegget, og det synes som om partene har hatt forskjellige oppfatning om hvordan salgsoppgaven er å forstå. Opplysninger om røropplegg på en eiendom under oppføring er for øvrig ikke noe som en eiendomsmegler har mulighet for å kontrollere rent fysisk.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 13.06.06.

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant