Klage nr 2018045

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. mai 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Nordvik & Partners Eiendomsmegling Nydalen AS

 

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren eier en leilighet som han forsøkte å selge i januar 2018. Han tok derfor bilder av leiligheten. Den 28. februar 2018 fant han en annonse på FINN.no, hvor innklagede solgte en kontraktsposisjon i det samme byggeprosjektet. Innklagede hadde her benyttet seg av tre bilder som tilhørte klageren, uten tillatelse. Klageren hevder dette er i strid med god meglerskikk, og krever erstatning på kr 15 000. Innklagede bestrider kravet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren eier en leilighet som han forsøkte å selge i januar 2018. Han tok derfor bilder av leiligheten. Den 28. februar 2018 fant han en annonse på FINN.no, hvor innklagede solgte en kontraktsposisjon i det samme byggeprosjektet. Innklagede hadde her benyttet seg av tre bilder som tilhørte klageren, uten tillatelse. Klageren mener dette er tyveri av åndsverk.

 

Klageren tok kontakt med det aktuelle meglerforetaket og fremla bevis på at bildene var hans og ikke deres. Han krevde samtidig at bildene umiddelbart ble fjernet fra annonsen, og at han ble betalt kr 15 000 i erstatning. Innklagede beklaget seg, samtidig som han langt på vei hintet til at dette er noe de gjør ofte, uten problemer. Erstatningskravet ble avvist.

 

 

 

Etter klagerens mening har innklagede opptrådt i strid med god meglerskikk. Han forteller at han har vært i en lignende situasjon tidligere, men da spurte den aktuelle megleren om lov. Klageren mener dette tyder på at det er stor forskjell på meglere.

 

Klageren opplyser at innklagede fortsatt bruker et av områdebildene som tilhører ham.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Da klageren tok kontakt, beklaget innklagede for at de hadde lånt bildene hans og fjernet de umiddelbart fra annonsen. Innklagede hadde vært i kontakt med utbyggeren og lånt bilder fra dem. Innklagede trodde klagerens bilder tilhørte utbyggeren.

 

Det medfører ikke riktighet at innklagede fortsatt bruker områdebilder som tilhører klageren.

 

Innklagede avviser at han hintet til at dette er noe han gjør ofte.

 

Klageren har ikke krav på erstatning.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Bruk av klagerens foto av leiligheten

Det er på det rene at klageren tok bilder av leiligheten i forbindelse med at han forsøkte å selge leiligheten på FINN.no. Klageren har ikke gitt noe samtykke til megleren til innklagede om å bruke bildene i markedsføringen av andre leiligheter. Det følger av åndsverkloven § 43 a at den som har laget et fotografisk bilde, har enerett til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

 

Meglerens bruk av bildene er i strid med åndsverkloven og god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Erstatningskravet

Klageren har krevd kr 15 000 i erstatning fra innklagede.

 

Nemnda finner det klart at erstatningskravet ikke kan føre frem. Klageren har ikke sannsynliggjort at han har lidt noe økonomisk tap, jf. åndsverkloven § 55 første ledd. For at klageren skal ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap («tort og svie»), må megleren ha opptrådt med forsett eller grovt uaktsomt. Nemnda mener imidlertid at dette ikke er tilfellet her.

 

Klagen fører etter dette delvis frem

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Megleren til Nordvik & Partners Eiendomsmegling Nydalen AS har opptrådt i strid med god meglerskikk. For øvrig fører klagen ikke frem.