Klage nr 2017149

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Vestby

Saken gjelder:                Meglerens utlegg/vederlag/honorar

Saksfremstilling:

Den 22. februar 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Klageren anfører at megleren på befaringen sa at eierskifteforsikringen kostet kr 7 000. Likevel ble han fakturert for kr 22 998. Klageren krever at kravet reduseres til kr 7 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført:  

På befaringen fortalte megleren at eierskifteforsikringen kostet kr 7 000. Det viser seg at den egentlig koster kr 22 968.

Både klageren og hans samboer er sikre på at megleren sa kr 7 000. Kontrakten sier ingenting om hva eierskifteforsikringen koster.

Klageren opplever megleren som arrogant.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede har som rutine å ta med tilleggsark med oversikt over priser når deres meglere er på befaring, herunder prisen for eierskifteforsikringen. Det kan ikke dokumenteres at megleren gjorde dette da han var på befaring hos klageren, men det er sannsynlig. Befaring ble gjennomført på vanlig måte.

Det er liten forskjell mellom de ulike forsikringsselskapene når det gjelder pris. Innklagede ser ikke bort fra at klageren «hørte» kr 7 000 i stedet for kr 20 000 da megleren opplyste om prisen på befaringen.

Klageren burde kontaktet megleren dersom han ikke fikk informasjon om vilkårene for forsikringen. Det var god tid mellom befaring og markedsføring.

Megleren kan ikke lastes for at klageren ikke forstod vilkårene for eierskifteforsikringen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Det fremgår ikke av oppdragsavtalen hva prisen på eierskifteforsikringen var. Det sentrale spørsmålet er derfor hva som ble sagt på befaringen om prisen på eierskifteforsikringen. Her står det påstand mot påstand. Nemnda har derfor ikke grunnlag for å ta stilling til dette spørsmålet basert på nemndas skriftlige behandling. Saken avvises derfor, jf. nemndas vedtekter punkt 5.1 bokstav d.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.